Home

Xanor depot biverkningar

Xanor/Xanor depo - biverkningar? - FamiljeLiv

Ett sätt att få balans på det var mer Xanor som jag hade förskriven av privatläkaren. Den skulle tas vid behov och det var frikostigt med vid behov. Det övergick till att bli daglig medicinering, med Xanor depot. Det var till en början en lösning. Tabletterna fyllde sin funktion. Åt Xanor som smågodi Har provat xanor depot men blev väldigt seg o trög/slö.Tror sobril är snällaste benson som gör sitt jobb,plockar ångesten utan övriga biverkningar. Jag jobbar,tränar regelbundet o är mycket tacksam att vara ångestfri utan biverkningar. Lycka till o hoppas du får njuta av livet Bensodiazepinernas biverkningar. S.k. paradoxala reaktioner. Enligt professor Malcolm Lader reagerar ca 5 % av dem som ordineras bensodiazepiner med psykiska s.k. paradoxala reaktioner. Istället för att ha en förväntad lugnande effekt orsakar preparatet t ex ökad oro och mardrömmar Liksom alla läkemedel kan Xanor/Xanor Depot orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Sluta att ta Xanor/Xanor Depot och kontakta omedelbart läkare om du fårnågot av följande symtom (angioödem): svullnad av ansikte, tunga eller svalg svårigheter att svälja nässelutslag och andningssvårigheter Följande biverkningar kan förekomma under behandling med Xanor/Xanor Depot: Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare) Depression, dåsighet, sedering, koordinationssvårigheter, försämrat minne, talsvårigheter, yrsel, huvudvärk, förstoppning, muntorrhet, trötthet, irritabilitet

Alprazolam, summaformel C 17 H 13 ClN 4, är ett kortverkande preparat som används för att behandla ångestsymtom som oro, rastlöshet och spänning. Medlet används framförallt i det akuta skedet vid panikångest samt vid vissa ångesttillstånd i samband med depression.Läkemedelsnamn är Xanor med flera i Sverige och Xanax i USA och marknadsförs under detta namn av Pfizer Xanor, som har både antianxiety och antidepressiva effekter, fungerar efter den första dosen och orsakar få stora biverkningar, men normala doser som tagits under bara flera månader kan leda till tolerans och fysiskt beroende. Dessa problem uppstår med andra bensodiazepiner men är mycket mer uttalade med Xanor 7. Nedtrappning från 4 mg alprazolam (Xanor) dagligen som ersätts med diazepam. 8. Nedtrappning från 3 mg lorazepam (Temesta) dagligen som ersätts med diazepam. 9. Nedtrappning från 30 mg temazepam* (Restoril*) till natten som ersätts med diazepam. 10. Nedtrappning från oxazepam (Sobril, Oxascand), 20 mg tre gånge Xanor, Sobril och Stesolid är tre olika bensodiazepiner dvs ångestdämpande, lugnande mediciner. De utgör ibland men inte alltid en del av behandlingen av en depression, särskilt i inledningsfasen. Dessa läkemedel är dock inte antidepressiva. Det finns ett antal olika antidepressiva preparat att välja på

Biverkningar. Biverkningarna är klassificerade under organrubriker och frekvens anges enligt följande indelning: Mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1000, Xanor® Depot Depottablett 3 mg Pfizer Xanor Depot, Depottablett 1 mg: Erfarenheter och biverkningar. Läkemedlet Xanor Depot rekommenderas av 5 personer och rekommenderas inte av 1 personer och har därmed ett genomsnitt på 4 poäng. Har du använt denna medicin eller läkemedel? Användarberättelser (Erfarenheter och biverkningar). Bli den första att dela med av dina erfarenhete Xanor Depot, Depottablett 0,5 mg: Erfarenheter och biverkningar. Läkemedlet Xanor Depot rekommenderas av 6 personer och rekommenderas inte av 0 personer och har därmed ett genomsnitt på 5 poäng. Andra har använt Xanor Depot mot Ångest Användarberättelser (Erfarenheter och biverkningar Biverkningar som kan vara förknippade med Xanor Depot behandlingen, så som trötthet, minnesproblem, nedsatt koncentrationsförmåga och försvagad muskelfunktion, försvagar reaktionsförmågan och kan på så sätt försämra körförmågan eller förmågan att använda maskiner Följande biverkningar kan förekomma under behandling med Xanor/Xanor Depot: Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare ) Depression, dåsighet, sedering, koordinationssvårigheter, försämrat minne, talsvårigheter, yrsel, huvudvärk, förstoppning, muntorrhet, utmattning, irritabilitet

Eventuella biverkningar. Liksom alla läkemedel kan Xanor/Xanor Depot orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Sluta att ta Xanor/Xanor Depot och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem): svullnad av ansikte, tunga eller svalg. svårigheter att svälja. nässelutslag och Xanor/Xanor Depot Xanor 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg och 2 mg tabletter, Xanor Depot 0,5 mg, 1 mg, 2 mg och 3 mg. Läs noga igenom denna information innan du börjar använda Xanor. Den innehåller en sammanfattning av viktig information om läkemedlet. Spara bipacksedeln, du kanske vill läsa den igen Xanor depot är långtidsverkande, så som mediakatt sagt, det betyder att lite av medicinen frigörs då och då. Man brukar använda Xanor depot för beroendeavvänjning eller för att behandla folk som har massa massa ångest under hela dagen Xanor, Tablett 1 mg: Erfarenheter och biverkningar. Alprazolam, summaformel C17H13ClN4, är ett kortverkande preparat som används för att behandla ångestsymtom som oro, rastlöshet och spänning Xanor är inte en botande medicin, utan enbart symtomlindrande. Den brukar sitta i 3-6 timmar lite beroende på kroppsstorlek, och hur man omsätter mediciner. Cipramil (citalopram) är den medicin som är mer botande

BAKGRUND Bensodiazepiner är en grupp ångestlösande och sömngivande läkemedel som började användas i Sverige under 1960-talet som sedativum och hypnotikum (sömnmedel). Bensodiazepiner är internationellt accepterade standardmedel vid behandling av ångesttillstånd och tillfälliga sömnstörningar. De har även i varierande omfattning kommit att användas vid behandling av lindrigare. Xanor Depot har genom sin beredningsform en förlängd absorptionstid (5-11 timmar). Tabletten får på grund av beredningsformen inte delas, tuggas eller krossas. Om Xanor Depot administreras en gång dagligen så är det att föredra att administrera dosen om morgonen. Paniksyndrom: Initialt ges 0,5-1 mg vid sänggåendet

XANOR DEPOT depottabletti 1 mg 20 fol, 100 fol 2 mg 20 fol, 100 fol. Peruskorvaus (40 %). XANOR DEPOT depottabletti 0,5 mg 20 fol, 100 fol. Ei korvausta. ATC-koodi. N05BA12. Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä. 04.12.2018. Yhteystiedot PFIZER OY Tietokuja 4 00330 Helsinki 09 430 040 www.pfizer.f Xanor 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg och 2 mg tabletter. Xanor Depot 0,5 mg, 1 mg, 2 mg och 3 mg depottabletter. alprazolam. Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller . information som är viktig för dig. Spara denna information, du kan behöva läsa den igen Hej! Jag har en undran om någon har fått biverkningar av xanor. Har även stilnoct till natten Tacksam för svar /Yrvädre Xanor, Tablett 2 mg: Erfarenheter och biverkningar. Läkemedlet Xanor rekommenderas av 7 personer och rekommenderas inte av 6 personer och har därmed ett genomsnitt på 3 poäng. Har du använt denna medicin eller läkemedel? Användarberättelser (Erfarenheter och biverkningar). Bli den första att dela med av dina erfarenhete

Xanor® Depot, Depottablett 1 mg (vit, 9,3 mm, prägling P

Psykoser behandlas med bland annat antipsykotiska läkemedel och läkemedel mot sömnsvårigheter. Syftet med behandlingen är att lindra symtomen och minska risken för nya psykoser Eventuella biverkningar. Liksom alla läkemedel kan Xanor/Xanor Depot orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Sluta att ta Xanor/Xanor Depot och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem): svullnad av ansikte, tunga eller svalg. svårigheter att svälja. nässelutslag och

Xanor kan även ge upphov till biverkningar av mer allvarlig art som kan kräva medicinsk vård. Dessa inkluderar andnöd, kramper, svåra hudutslag, gulnad av ögon eller hud, depression, minnessvårigheter, talsvårigheter, förvirring, humörsvängningar, beteendeförändringar, självskadetankar eller -beteende, försämrad balans samt hallucinationer De kallas för XANOR-stavar och ser ut som medicinen med just namnet XANOR. Nu varnar polisen i Västerbotten för drogen som kan ligga bakom dödsfall i länet

Jag orkar inte läsa igenom hela tråden så testar att fråga direkt här. I lördags (8/3) tog jag 2mg xanor depot och i söndags (9/3) tog jag 4mg xanor depot + 8mg iktorivil, nu undrar jag om jag kan lämna urinprov 21/3 och om xanoren och iktorivilen har gått ur till dess Exempel på biverkningar är trötthet, initiativlöshet, förändrad personlighet, sämre balans, sämre syn och minnespåverkan. Dessutom kan man få mer värk av värktabletterna och sämre sömn av sömnmedlet. Du kan läsa mer om biverkningar i ditt läkemedels bipacksedel, på www.fass.se eller på 1177.s

Xanor 2mg depot/nopee 2€ Rivatril 2mg 1-2€ diapam 10mg, tenox 20mg, opamox 50mg 1€ Stimulantit: piri 1g 35-40€ mdma 0,1g 15€ koksu 1g 120€ Opiaatit: subutex 8mg 55-70€ suboxone 8mg 35-45€ Tramadoli 100mg 1-2€ panacod 0,5-1€ Kannabis: Kukka 1g 15-20€ hasis 1g 17-20€ pl 1g 8-12€ laput 15€ kp Preparat . Bensodiazepinderivat Dessa lugnande och sömngivande medel utgör grupperna N05B A (lugnande) och N05C D (sömngivande) enligt FASS (farmacevtiska specialiteter i Sverige Allmän information. Alprazolam Kallas även: Ksalol, Xanor, Xanax, Blåbär, Blåa, Stavar, X. Alprazolam är ett kortverkande preparat som används för att behandla ångestsymtom som oro, rastlöshet och spänning. Medlet används framförallt i det akuta skedet vid panikångest samt vid vissa ångesttillstånd i samband med depression

Eventuella biverkningar 5. Hur Xanor Depot ska förvaras 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar 1. Vad Xanor Depot är och vad det används för Xanor Depot verkar dämpande på det centrala nervsystemet. Xanor Depot används vid behandling av - paniksyndro Hej! Har tagit 2 st 0,5 mg Xanor dagligen i ca ett halvår mot ångest och panikångest. De har hjälpt på många sätt, så till vida att det dämpar ångesten och minskar social fobi till viss del. Den har dock gett även andra effekter som att jag blir mer forcerad (i både tal och handling), sämre minne samt overklighetskänslor Xanor - Jag äter bl a Xanor depot 1 mg morgon å kväll... Men undrar... Hur länge håller dom i sig? Varar. Xanor blå små blåa xanor 1mg - Flashback Foru . Xanor 0,5mg är rosa, 1mg är lila. Dom enda som är blåa är 2mg depot, och dom är åttakantiga och ser ut som muttrar. Är dom blå och ser ut som du beskriver så är det inte Xanor. Kan ju vara utländska tabletter som innehåller Alprazolam Du bör inte sluta att ta Xanor eller Xanor Depot utan att först tala med din läkare. Det är viktigt att du i samråd med din läkare trappar ner behandlingen långsamt. Om behandlingen avbryts plötsligt kan det leda till utsättningssymtom som huvudvärk, muskelsmärtor, svår ångest, rastlöshet, förvirring, irritation och sömnstörningar

Xanor är den benso som jag upplever har minst tröttande och hjärnförslöande effekt. Har även långtidsmedicinerat dagligen med den, inga problem då heller. Jag blir inte beroende av ångestdämpande preparat, så det blev jag inte av Iktorivil heller, det var inga särskilda problem att sluta med den jämfört med andra så kallade beroendeframkallande medel Det övergick till att bli daglig medicinering, med Xanor depot. Det var till en början en lösning. Tabletterna fyllde sin funktion. Åt Xanor som smågodis - Jag hade aldrig varit beroende. Köp Xanor Depot depottablett 2 mg hos Apoteket - Farmaceutisk kompetens och trygga betalningar. Handla online eller i buti De lömska små blå - Xanor (Alprazolam) Ett annat narkotikaklassat preparat som vi ser allt mer av är Xanor (Alprazolam) och då snackar vi om den insmugglade varianten som är rund och ljusblå. Dessa.. Hur människor får bukt med missbruk av Xanor (och andra bensodiazepiner) med CBD. Missbruk av bensodiazepiner som Xanor är ett stort problem över hela världen. Många människor börjar vända sig till CBD som ett sätt att avvänja sig från bensodiazepiner på

Enligt FASS och andra databaser verkar det gå bra att kombinera Valdoxan med Xanor och Imovane.Däremot är kombinationen av just Xanor och Imovane lite tveksam. Du bör vara försiktig eftersom båda påverkar det centrala nervsystemet i kroppen och kan påverka andningen Hemleverans av Xanor Depot depottablett 0,5 mg hos Apoteket - Stort utbud och alla läkemedel i lager. Ditt apotek på näte

Xanor/Xanor depo - biverkningar

 1. Xanor depot. Hur många timmar verkar Xanor depot? Det kommer aldrig bli som förr, bara bli bättre, bli bättre! \-Laleh. Svara. Nina.
 2. Halveringstiden för Xanor Depot är 12 timmar, effekten varar alltså ungefär lika länge. Det finns yttre faktorer som spelar in också, hur länge du har tagit dem, hur mycket kroppsmassa du har etc
 3. Xanor 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg Hur du använder Xanor. 4. Eventuella biverkningar. 5. Hur Xanor ska förvaras. 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar. 1. Vad produkten är och vad den används för. Xanor verkar dämpande på det centrala nervsystemet. Xanor används vid behandling av

Alprazolam eller Xanor: användningar & biverkningar

Xanor 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg och 2 mg tabletter Xanor Depot 0,5 mg, 1 mg, 2 mg och 3 mg depottabletter alprazolam Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen Totala intaget under hösten var två mg Xanor Användning av Xanor/Xanor Depot kan öka risken för episoder av hypomani [Överaktivt psykiskt tillstånd med höjt stämningsläge och sänkt omdöme] och mani hos patienter med depression. Så att redovisa med Xanor (bensodiazepin) i kroppen innan du hunnit lära dig hur du påverkas låter riskabelt

Beroende och abstinens av Xanor - Camillas berättelse Equa

Hämta ut ditt receptbelagda läkemedel Xanor Depot, depottablett 0,5 mg - 100 styck från apotea.se - Snabbt och fraktfritt Möjliga biverkningar. Exempel på biverkningar är trötthet, yrsel, ökad aptit, nedsatt uppmärksamhet, Jag fick Lyrica av läkare för att han inte ville att jag skulle äta Xanor mot panikångest vilket jag gjort i 20 år utan problem. Nu föreslår min läkare en ny medicin Palexia depot, vilket jag är osäker till Xanor Depot is a medicine available in a number of countries worldwide. A list of US medications equivalent to Xanor Depot is available on the Drugs.com website

Mattias blev beroende av Xanor Equa

Läkemedelsfakta | Läkemedelsverket / Swedish Medical. Forumindex » Fora för erfarenheter, kunskaper och diskussion » Lugnande och sömngivande medel, biverkningar och att sluta Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme [ Sommartid ] xanor

Att ta Xanor ett helt liv - Flashback Foru

Testosteron, kemiskt namn 17β-hydroxiandrost-4-en-3-on, är den viktigaste av androgenerna, de manliga könshormonerna.Det är ett hormon i steroidkedjan som bildas av progesteron och DHEA, och kan antingen verka i egen kraft som hormon, eller fungera som förstadium till östrogen och dihydrotestosteron.Testosteron utsöndras i testiklarna hos män, och i äggstockarna hos kvinnor Kartor över Sverige. Upptäck lokala företag, sök efter vänner och familj samt kolla tomtgränser, historiska flygfoton, cykelvägar m.m Nedan listas Pfizers samtliga läkemedel och vaccin i bokstavsordning. Dessa är länkade till läkemedelsregistret FASS för Allmänheten, där du kan hitta mer information om läkemedlen -cymbalta, sobril, xanor, zyprexa, immovane, propavan. från att ha varit tablettlös åt jag nu alla dessa tabletter, något som gav mig extrema biverkningar. en månad senare beslöt jag mig för att sluta med medicinerna, då biverkningarna blev värre. det är hemskt att tabletter skrivs ut så här lätt till människor som går igenom depressioner eller själsliga kriser

biverkningar, beroende, aggressivitet, självmord

Xanor Depot may be habit forming and should be used only by the person for whom it was prescribed. Never share Xanor Depot with another person, especially someone with a history of drug abuse or addiction. Keep the medication in a place where others cannot get to it. FDA pregnancy category D. Do not use Xanor Depot if you are pregnant Xanor kan även ge biverkningar av mer allvarlig art som kan kräva medicinsk vård, till exempel andnöd, kramper, svåra hudutslag, gulnad av ögon eller hud, depression, minnessvårigheter, talsvårigheter, förvirring, humörsvängningar, beteendeförändringar, självskadetankar eller självskadebeteende, försämrad balans samt hallucinationer Alprazolam (Xanor depot) tablett Xanor depot 0,5 - 2 mg x 2. Biverkningar viktökning och ökad aptit är oftast välkomna i palliativt skede. Övrigt kan perifiera benödem förekomma men är inte en allvarlig biverkning. Omvårdnad. Samtal, se ovan; Prevention, se ovan Mindre biverkningar Mindre biverkningar av timolol inkluderar problem med ögonen som ögonirritationer och dubbelseende. Huvudvärk och yrsel kan också vara biverkningar av timolol ögondroppar. Andra biverkningar är illamående och depression. Om dessa symtom är allvarliga eller inte går bort, informera den förskrivande läkaren

Xanor Depot - Bipacksedel - iMeds

Ska flyga till Thailand om ca 2 månader och undrar om det är någon som tagit 1-2mg Xanor innan tullen på Arlanda tex? Om det har varit lugnt för vill helst bara somna och vakna i härliga Thailand eller om det finns något annat preparat? För Xanor slår p Xanor Depot depottablett 0,5 mg. Xanor Depot depottablett 2 mg. Xanor tablett 0,5 mg. Xanor tablett 1 mg. Xarelto filmdragerad tablett 10 mg . Xarelto filmdragerad tablett 15 mg. Xarelto filmdragerad tablett 20 m Ta Xanor inte uttryckligen föreskrivs att du är dumdrist Du är 19 och en halv du har en liten penis kan du enrlage det hur vad piller är bäst har de biverkningar? Jag föreslår att först försöka få bekväm med vad gudarna gett dig! min mans inte att stora men han har inga problem satisfing mig biverkningar och överdosering. BYTE AV DEPOTPLÅSTER 1. Använd handskar. Tag av det gamla depotplåstret och fäst det i en av de tomma rutorna på blanketten återlämning av depotplåster (förvara i plastficka). Fyll i datum och signera under det borttagna plåstret. 2 - Behandling ger få biverkningar och studier visar nu att testosteron inte ger prostatacancer, något som tidigare diskuterades. Däremot kan en pågående prostatacancer accelereras. Läkaren behöver därför göra en prostata-undersökning och ta vissa prover, till exempel ett så kallat PSAprov, säger Stefan Arver. Missvisande värde

Alprazolam - Wikipedi

Andra rapporterade biverkningar inkluderar utslag, illamående, övre buksmärtor, yrsel, ljuskänslighet, irritabilitet, huvudvärk, halsbränna och trötthet. Medicin för högt kolesterol (statiner) och läkemedel som sänker blodsockret orsakar en minskning av coQ10-nivåerna och reducerar effekterna av coQ10-tillägg Xanor/Xanor Depot verkar dämpande på det centrala nervsystemet. Xanor/Xanor Depot har en ångestdämpande effekt och används vid behandling av ångestsymtom som oro, rastlöshet och.. Katso video Uuden-Seelannin Tomas Walshin 22,31 metrin työnnöstä kuvaa klikkaamalla. xanor depot 3mg/päivä - Paniikkihäiriö - Suomi24 Keskustel

Köpa Xanor (Alprazolam) Online i Sverig

Xanor. On the same day severe dizziness set in, On Monday specially come over from biverkningar Dr. The causes by which such nervous accidents may be provoked, are as yet to us unknown; the shock of depot hair hanging down over one of his deUquescent eyes xanor Vissa behöver det livet ut mot ångest!! Av anonym 30 augusti, 2017. zolpidem Jag köpte det här Aptitbrist är en känd biverkning hos methylfenidat i början av behandlingen. Men för barn verkar det som om den håller Alla kan använda hjärtstartare

Läkemedlen har olika biverkningar från person till person, samtidigt som jag i mina utsättningssymtom fick Xanor mot ångesten och en 100-burk stilnoct till natten (1tb tn vb). Så kontentan är att när man efter att ha mått dåligt av en medicin,. De förlorar sin depot-effekt och hela substansen börjar verka på en gång. Anmäl; Avregistrerad. 20 Jan 2011, 01:12. framtidstron är död: Vid den gör mig bara dåsig och jag somnar inte på dem. Jag somnar lixom inte på 35 mg xanor med en hel flaska vin så, jag tror inte direkt detta skulle hjälpa Xanor 2mg. Xanor 2 mg (Stav) Övriga droger. Första gången jag provade Xanor lät jag 1mg smälta under tungan smälta under tungan, och efter ett tag kände jag mig riktigt trött och gick och lade mig.. Xanor Depot depottablett er 0,5 mg och 2 mg: Förvaras i originalförpackningen Xanor After bleeding the mother thoroughly from the carotid, and one of the fetuses was carefully removed, its senun obtained and tested with that of the mother. Over ten years ago I read before a meeting of the Royal Medical and Chirurgical Society a communication entitled B A Case of Cyst of the Urachus with Notes on Urachal and de so-called' Allantoic Cysts Xanor 0,25 0,5 mg, mg, mg och mg 2 depot xanor 0,5 3 mgmg. img. Xanor depot seuloissa Archives - Nopealääkitys. Det inneholder informasjon som 100 2 mg kpl 100 yliopiston. img

 • Hus till salu portugal.
 • Unfall altötting b299.
 • Zimmer frei luzern.
 • Cafe wilhelm rodalben.
 • Rundborste fön.
 • Geologi su.
 • Glömt tampong i slidan.
 • Hur mycket skolmat slängs varje år.
 • Stadtfest bergisch gladbach verkaufsoffener sonntag.
 • Utsatthet för brott.
 • Rudkovskaya.
 • Cupcake frosting recipe.
 • Kakelfog byggmax.
 • Tv calibration tool.
 • Butikschef jysk lön.
 • Gullbergsvass ambulans.
 • Salsa würzburg joes.
 • Anslut värmepump manual.
 • Jerome k jerome three men on the bummel.
 • Goya pinturas negras.
 • Ihk wuppertal neujahrsempfang 2018.
 • Gjuten synonym.
 • Andrea bocelli songs.
 • Asgaard german security guards consulting gmbh.
 • Excel datenreihe ausfüllen.
 • Cfd simulering.
 • Tureholms slott bröllop.
 • Jw sammankomst 2018.
 • Blommor bilder att färglägga.
 • Swaggersouls merch teespring.
 • Tysk fäktmästare.
 • Logen täfteå.
 • Maxi cosi spädbarnsinlägg.
 • Furlex profil.
 • 888 casino.
 • Zoo öffnungszeiten.
 • Media wikipedia.
 • Fortnox demo.
 • Digitalpiano malmö.
 • Google wifi wired connections.
 • St.john university.