Home

Norsk for fremmedspråklige elever digitale ressurser

Norsk for fremmedspråklige elever digitale ressurser, her

Norsk for fremmedspråklige elever digitale ressurser Læringsressurser for nyankomne og minoritetsspråklige elever . Skolekassa.no inneholder læringsressurser for elever som bor i mottak og får opplæringen sin der. Ressursene kan også brukes av elever som får opplæring gjennom egne innføringsskoler eller -klasser. Skolekassa omfatter fem fag Skolekassa.no inneholder læringsressurser for elever som bor i mottak og får opplæringen sin der. Ressursene kan også brukes av elever som får opplæring gjennom egne innføringsskoler eller -klasser. Skolekassa omfatter fem fag. Det er norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag. Fagene er delt opp i trinn, fra 1.- 10

Læringsressurser for nyankomne og minoritetsspråklige elever

 1. yrkesnorsk.no retter seg mot norsk i arbeidslivet, og vanlige norske ord og uttrykk. Sidene utvikles av Skien og Kragerø Voksenopplæring. italki. italki byr på en blanding av gratis ressurser og ressurser man må betale for. Man kan utveksle erfaringer, spørre om språk, og få tekster rettet gratis av andre på nettstedet
 2. oritetsspråklige elever 14. februar 2017 | Print ut
 3. Ressurser for å gi voksne opplæring i digitale ferdigheter. Nettsiden kjører PedIT CMS publiseringsløsning og bruker bilder . Norskopplæring for elever som har en rettighet, finansieres over offentlige budsjettter, og. Man kan også velge mellom digitale og papirbaserte. Norsk grammatikk for fremmedspråklige studenter
 4. Cappelen Damm utgir læremidler til opplæring i norsk til grunnskolen og læremidler til nybegynnere og viderekomne for voksne innvandrere
 5. oritetsspråklige i kommune, barnehage og skole, ressurser og støttemateriell, filmer, veiledninger og regelverk
 6. Et nettsted der du selv kan gjøre oppgaver for å lære deg norsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og engelsk. Du kan velge mellom språkene norsk bokmål, norsk nynorsk, engelsk English, arabisk العربية , dari دری, pashto پښتو , tigrinja ትግርኛ og kurmandji Kurmancî
 7. Kan brukes til elever med læringsvansker, elever med norsk som andrespråk, osv. Velg fag i rammen til venstre. Ordtrener Ordtrener hjelper eleven med å trene på de vanskelige ordene. Her får eleven 6 spørreleker (quiz) med bilder og lyder som hjelper dem til å skrive ordene riktig. Laget av Pål Lennart Horne. Ressurs for hørselshemmed

Norsk grammatikk for fremmedspråklige oppgaver Dette nettstedet er et supplement til læreverket Norsk grammatikk.Norsk som andrespråk.Her finner du en del oppgaver som du kan øve deg på. Oppgavene gir et innblikk i temaer som blir behandlet mye grundigere i teoriboka og arbeidsboka og/å oppgaver: o/å oppgaver : u/o Regel oppgaver Å lage enkle setninger: Vi lager setninger på norsk Viderekobling for ressurser fra Skolekass Minoritetsspråklige elever og læring av ord og begrep i fag 1. mars 2016 | Print ut. God skriveopplæring - uansett morsmål. God skriveopplæring er noe av det viktigste vi kan tilby våre elever, uansett morsmål. Her finner du konkrete eksempel på hvordan elever med norsk som andrespråk kan øke ordforrådet sitt og lære seg fagbegrep På Grip fagnettsted har vi samlet digitale bøker, lærerveiledninger og opplegg for undervisningen. Tverrfaglig nettressurs Våren 2020 har vi lansert en ny tverrfaglig nettressurs på gripportal.no. Denne er åpen og gratis for både lærer og elev. Nettressursen er under utvikling, flere fag og nivåer lanseres fortløpende 11. Digitale verktøy Elever som begynner i norsk skole uten grunnleggende ferdigheter i norsk, har ifølge opplæringsloven rett til morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring i grunnopplæringen. lige ressurser for å nå sine kommunikative mål

Nettressurser for å lære norsk - Kompetanse Norg

Norsk for fremmedspråklige elever digitale ressurser — get

Quiz er en god mulighet for å få alle elever i tale. Del klassen/gruppa inn i lag og spill. Læreren kan lage sine egne quizer basert på fagstoff som er gjennomgått i klassen eller bruke ferdige quizer. Kahoot er et pedagogisk verktøy på internett hvor lærere og elever kan lage egne digitale quizer I På vei Digital finner du interaktive oppgaver, innlest lyd og mye annet inspirerende innhold til læreverket På vei.. På vei er et begynnerverk i norsk for voksne, nivå A1 og A2. Se demofilm under. > Elever med en annen morsmålsbakgrunn enn norsk kalles minoritetsspråklige elever, men hva innebærer denne kategoriseringen av elevene? En konsekvens av kategoriseringen minoritetsspråklige elever kan være at lærerens forventninger til eleven blir lave, og at disse lave forventningene fører til at eleven klarer seg dårligere i skolen - en selvoppfyllende profeti IKT- VERKTØY I NORSK Norskboka med beskrivelse og bruk av digitale verktøy i norsk. Gode drill- og leseoppgaver for fremmedspråklige og andre. Her finner du linker til øvelser med preposisjoner i norsk. Eventyr og sagn Her finner du de fleste norske foleeventyrene og mye stoff om vikingtida. Lær norsk ved å se, lytte, lese og gjøre oppgaver

Grunnleggende norsk (NOR07-02) Gjelder fra: 1.8.2020 Gjeldende UTGÅTTE Utgåtte / erstattede læreplaner Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter (NOR7-01) Gjelder fra: 1.8.2007 Gjelder til: 31.7.202 Norsk grammatikk for fremmedspråklige . ISBN 9788202125981, 1991, Kirsti Mac Donald . Ingen annonser Kjøp Selg. Norsk grammatikk for grunnskolelæreren . ISBN 9788202428099, 2014, Kjartan Sørland, Morten Rønning, Olav Vaagen . Fra 100,-Kjøp Selg. Enkel norsk grammatikk for fremmedspråklige elever . ISBN Noe som ikke fungerer? Savner du noe? Kommentarer? Send oss gjerne en tilbakemelding.. Fagbokforlaget Kanalveien 51 5068 Bergen. Organisasjonsnummer: Telefon: 55 38 88 00 (07:00-16:30) E-post: post@fagbokforlaget.n

Ved bruk av digitale verktøy i undervisningen fikk også enkelte elever en førstegangs kjennskap til data og digitale verktøy. Andre elever var allerede erfarne brukere av både digitale kan alle som ønsker det søke etter ressurser eller legge ut egne opplegg. Jeg har her et eksempel på tema norsk for fremmedspråklige Digitale ressurser som alle kan bruke. - Alle digitale læringsressurser vi lager i dag, er tospråklige med norsk tegnspråk og norsk tale, deler av klassen tar i bruk tegnspråkressurser vil det også kunne bidra til mindre stigmatisering av tegnspråklige elever Digitale ferdigheter i norsk for elever med tegnspråk er å kunne finne, vurdere og bruke digitale ressurser i arbeid med tekst. Det innebærer å bruke digitale ressurser kreativt til å skape sammensatte tekster og å utvikle kritisk og etisk bevissthet om det å framstille seg selv og andre digitalt NRK Skole er et digitalt klipparkiv som består av lydklipp og videoer fra NRKs radio- og fjernsynsarkiv, samt kanalen sine egne produksjoner. Innholdet er tilrettelagt for elever og lærere i grunnskole og videregående opplæring, og er knyttet opp mot kompetansemålene i Udirs læreplandatabase

Norsk for fremmedspråklige elever digitale ressurser

Digitale ressurser og bøker. VG1 har digitale bøker i år. Forlag har egne digitale plattformer hvor dere finner bøkene.VG2 og VG3 skal ikke ha tilgang til digitale bøker i år. Kun de med dokumenterte lærevansker får digitale bøker på VG2 og VG3, med mindre avd. leder godkjenner andre bestillinger På nettet finnes et utall av sider med ressurser som man kan gjøre seg nytte av i læringssammenheng. De fleste av de større forlagene har gode sider med øvelser i fagene. Mange nettskoler og institusjoner har også sider skolen kan gjøre seg nytte av. Skoler har laget sider med linker til nyttige sider, eller har laget øvelser selv Ressurser for lærere og elever. PowerPoint-presentasjon om digitalt medborgerskap; Fagtekst: Digitalt medborgerskap - en innføring; Debattinnlegg på nett - en oprift; Vlogg - en oprift; Spørreskjema og svarskjema for gjennomføring av egen spørreundersøkelse; Statistiske fremstillinger i Excel (frekvens- og krysstabeller.

Norsk som andrespråk Cappelen Damm Undervisnin

Digitale ressurser Mosjøen vgs. Ressurser. Digitale ressurser. Anbefalte nettsteder. Bokmål og nynorskordbok på nett. kartlegging av norsk grunnopplæring. Beskrivelse. Monitor skole er en kartlegging av elevers bruk av IKT, deres valg og utvikling av læringsstrategier og deres læringsutbytte (digitale kompetanse) Noen norske radiostasjoner: NRK og tv: NRK. Ukas lydklipp: Hør et lite nyhetsinnslag, svar på spørsmål, fyll inn hulltekst eller les transkripsjonen. Norword: Hør tekster fra en lærebok i norsk (> Sett i gang I-II > Audio recordings) med autentiske (!), men tydelige norske stemmer. Også mange andre nyttige ressurser til de samme.

Minoritetsspråklige - Udi

Fremmedspråklige arbeidssøkere over 19 år med behov for yrkesrettet språkopplæring og arbeidspraksis. Liten / mangelfull arbeidserfaring. Kan ikke lese, skrive og/eller muntlig forstå norsk tilstrekkelig for å komme i lønnet jobb Hvor: Rana, Narvik, Bodø og Sortland/Stokmarknes Tiltaksarrangør er Nordland fylkeskommune ve Digitale prøver som tilpasser seg nivået til eleven. Text Performers. Skriveteknologi for elever med dysleksi. Ressurser for lærere. Aktuelt Elever som strever med lesing på mellomtrinnet skal få bedre hjelp gjennom et nytt forskningsprosjekt Her har vi sett at elever møter utfordringer knyttet til å forstå oppgavene sjangermessig og hva slags tema arbeidet gjelder. I tillegg er det en utfordring for dem å forstå hvordan digitale hjelpemidler skal brukes for å løse oppgavene. Da må lærer inn og veilede på flere områder

Norske og internasjonale forskningsnyheter. Forskerne så at bruken av slike digitale ressurser fornyet lærernes undervisningspraksis og påvirket måten de kommuniserte med elevene på. oppsto det dialoger mellom dem der. Slik oppsto en kontaktsone mellom elever og lærer i margen på det digitale dokumentet. Målgruppene kan være voksne og ungdom som har problemer med å lese vanlig litteratur, eller fremmedspråklige som er i ferd med å lære norsk. Fremmedspråklig. Biblioteket har bøker og annet materiell på ulike språk. Vi bestiller bøker, lydbøker, filmer og musikk, for barn og voksne fra Det flerspråklige bibliotek

Digital ressurs / 2014 / Bokmål 0,-Stein på stein norsk-thai ordliste. Ellingsen, Elisabeth - Mac Donald, Kirsti. Heftet / 2015 Her på berget samfunnsfag og norsk for fremmedspråklige elever. Ellingsen, Elisabeth - Mac Donald, Kirsti. Heftet / 1995 / Bokmål 272,- Stein på stein. Dette inkluderer norsk for fremmedspråklige med rett til opplæring og spesial-pedagogisk tilbud etter søknad. Røros Voksenopplæringssenter. Voksenopplæringa i Røros er organisert gjennom et kommunalt voksenopplæringssenter. Det gir opplæring til voksne med særskilte behov utfra søknad om ressurser Norsklab er en digital øvingsressurs som hjelper deltakerne med forberedelsene til norskprøven. Oppgavetypene er de samme som i norskprøvene og omfatter nivåene A1 - B2. Skolelisens: tilgang for ubegrenset antall elever og lærere (tilknyttet samme lærested) i ett år.Norsklab gir øvelse i lytteforståelse, leseforståelse og skriftlig framstilling grunnleggende digitale ferdigheter, og å bruke digitale ressurser i språklæring, Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter Læreplankode: NOR07-02 sammenligne ord og uttrykk på norsk med andre språk eleven kjenner samtale om noen kunst- og kulturuttrykk fra ulike land og kulture

Til læreren - skolekassa

Fordypning i Norsk . Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Etter 10.årstrinn Mål for opplæring i engelskfaget er at eleven skal kunne: Etter 4.årstrinn - velge ulike digitale ressurser og andre hjelpemidler, og bruke dem på en selvstendig måte i egen språklæring Digitale læremidler. Skolen benytter seg av digitale lærebøker i enkelte fag. Vi bruker også digitale læringsressurser. Her finner du en oversikt over bøker og ressurser. VG1 . Fellesfag . Engelsk ST/ID/KD - Smartbo Skip to the beginning of the images gallery . Norsk for yrkesfag. Digitale ressurser. Nettsted. Norsk for yrkesfag Y

Moava.org : Spesialpedagogik

Romsdal VGS > Elever > Digitale ressurser > Digitale læremidler. Digitale læremidler. Kildekritikk. Nettvett og personvern. Opphavsrett. Skrive litteraturliste. Norsk; Samfunnsfag; Flere digitale reurser som Tv2 Skole, Kikora og Ordnett, finner du på din side i Ungweb.no. Romsdal videregående skole Langmyrvegen 8 13.11.2020: Utdanningsetaten har besluttet at Åpen dag for 10. trinn på de videregående skoler i januar og februar blir digital. Elever i karantene 12.11.2020: Det er påvist sannsynlig smitte med covid -19 hos en person tilknyttet Brannfjell skole Litauisk Norsk Dokumentsenter - Lærer i norsk språk for fremmedspråklige. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere Ressurser for lærere; Lærerressurser. Lærerveiledning til «Digitalt medborgerskap - er det en greie da?» Lærerveiledning til «Ungdom og valgdeltakelse = demokrati?» Lærerveiledning til «Demokrati på norsk.

Norsk grammatikk for fremmedspråklige oppgaver, norsk som

Viderekobling for ressurser fra Skolekass

Dette er tilpasset til elever fra 1.-10. trinn, men mye kan være nyttig på videregående også. Målgruppen er elever med kort botid i Norge, og elever med norsk som et andrespråk. Skolekassa.no er en lenkesamling med læremidler og ressurser i fagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag Sammen bevarer vi litteratur for fremtidige generasjoner. bokselskap.no er et digitalt bibliotek med tekster i original språkform. Vårt mål er å sikre tilgangen til umistelig norsk litteratur

 • Hur blir skolan bättre.
 • Gåsbröst temperatur.
 • Springkällan eriksson.
 • Rosenhill hängmattor.
 • Kaka i långpanna med havregryn.
 • Falas skyrim.
 • Lynx boondocker 2017 vikt.
 • Funäsdalen stugor.
 • Min doktor online flashback.
 • Wochenspiegel neunkirchen.
 • Naturvetenskapsprogrammet gymnasium.
 • Supper åre recension.
 • Biergarten stockholm.
 • Listerios hos får.
 • Fastighetspriser spanien 2017.
 • Tips billigt boende split.
 • Louis vuitton sneakers dam.
 • Finka synonym.
 • Privat sjukvårdsförsäkring.
 • Moms finland.
 • Ferien 2017 bayern.
 • Cha eun woo my brilliant life.
 • Blomsterlandet stockholm.
 • Hur kan man skriva en mening.
 • Gabriel fittja.
 • Where are apocrine sweat glands not found.
 • Bilningsmaskin.
 • Mälarkliniken tandläkare.
 • Islamischer staat.
 • Online pregnancy test.
 • Prime stockholm.
 • Julia och romeo handling.
 • Google personensuchmaschine.
 • Digital information.
 • Via veneto malmö.
 • Spirulina effects.
 • Elliot rodger typer av attacker.
 • Bygga hus i träd.
 • Rvt viewer.
 • Rumänsk grammatik.
 • Falkenbergs arena.