Home

Arbetsrätt kurs

Emma Dahlén på Dahlén Juristbyrå på Södermalm är specialist på familjerätt. Gratis möte. Gratis mallar för samboavtal & framtidsfullmakt, expert på surrogat-juridik & familjerät Kurser i arbetsrätt. Det krävs goda insikter och kunskaper i gällande arbetsrätt för att du med personalansvar ska agera korrekt vid förhandlingar, nyanställningar, omplaceringar och uppsägningar. Lär dig hur du tillämpar regler och avtal och hur du ska agera i arbetsrättsliga frågor. Ort och plats Rensa.

Behöver du råd inom arbetsrätt? Vänta inte - Låt oss se över ditt ärend

Mer om Kurser i arbetsrätt. Arbetsrätt är lagen som reglerar och styr förhållandet mellan en arbetsgivare och en arbetstagare.Vid oenigheter om arbetsrätten tas frågorna upp i arbetsdomstolen vilket skiljer sig från civilrätten som drivs i tingsrätten.. Lagen om anställningsskydd. I följande fall är det tillåtet att tillämpa en tidsbegränsad anställning enligt 5 § LAS En kurs i arbetsrätt på distans är för dig som är intresserad av att få en introduktion till rättssystemet med inriktning på arbetsrättens juridik. Det gäller den lagstiftning som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare Juridik: Nätburen kurs i arbetsrätt. Allmänt om kursen Kursen är en grundkurs inom ämnesområdet arbetsrätt. Kursen behandlar alla grundläggande delar av arbetsrätten, från kollektivavtal till... Fristående kurser (grundnivå) Distans. Vår 2021. Distans

Om kursen Kursens mål är att ge kunskap om grundläggande principer, aktuella rättsregler och avtalsbildningen på arbetslivets område. Kursen ger en historisk bakgrund varefter de centrala regelkomplexen behandlas bl a genom att de studerande ges tillfälle att lösa arbetsrättsliga problem som kan uppkomma inom såväl privat som offentlig sektor Kursen behandlar rättssystemets uppbyggnad och arbetsrättens utveckling med tonvikt på personal- och arbetslivsfrågor, tjänsteavtal, kollektiv arbetsrätt samt viktigare lagar, prejudikat och avtal på arbetsmarknadsområdet. Har du frågor om kursen, kontakta oss Grundläggande kurs om förhandlingar, regler och formalia i MBL och kollektivavtal 2020-11-18 Arbetsgivarfrågor, Arbetsrätt Arbetsrättsseminarium om verksamhetsövergån Klicka på respektive kurs nedan för mer information om kursen samt kontaktuppgifter. Schema och litteraturförteckning publiceras vanligtvis en månad före kursstart på kurshemsidan. Information om hur du söker våra fristående kurser hittar du under Ansökan och antagning. Information om registrering hittar du under Registrering

Specialister i arbetsrätt · Svar inom ett dygn · Vi hjälper di

Grundläggande kurs om förhandlingar, regler och formalia i MBL och kollektivavtal. Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation presenterar ett seminarium kring lag- och avtalsfrågor i samband med olika typer av förhandlingar Kurs med en av de främsta experterna. Under två utbildningsdagar får du en ordentlig genomgång av arbetsrätten med en av de främsta experterna i landet på området, Georg Frick. Vi kommer att gå igenom arbetsrättens olika områden och allting är kopplat till den praktiska verklighet som du möter i vardagen Arbetsrätt Kurs i två dagar som ger dig grundläggande kunskaper om arbetsrätt. Känner du dig osäker på vad som gäller vid anställningar, uppsägningar och fackliga förhandlingar? Vill du bli en bättre resurs för ditt företag och säkra att ni undviker dyrbara skadestånd och tvister med personalen

Med kursen Swedish Labour Law vet du att alla chefer har en grundläggande kompetens i arbetsrättens grunder och betydelse. Kursen motsvarar E-learning Arbetsrätt, med skillnaden att den är på engelska. Ett enkelt sätt att kompetenssäkra engelskspråkiga medarbetare med personalansvar Kursen är en grundkurs inom ämnesområdet arbetsrätt. Kursen behandlar alla grundläggande delar av arbetsrätten, från kollektivavtal till avsked och allt däremellan. Kursen ges som en distanskurs med frivilliga seminarier i Helsingborg under vår- och hösttermin Våra kurser i arbetsrätt riktar sig till chefer på alla nivåer, personalansvariga, fackliga företrädare samt övrig HR-personal och jurister som arbetar med dessa frågor. Vi har kurser som är grundläggande för de som är nya i sin roll, samt kurser på fördjupande nivå för de som behöver utöka sin kunskap

Emma Dahlén, Dahlén Juristbyrå - Boka gratis möte med juris

 1. Arbetsrätt. Kursen i arbetsrätt är anpassad för dig som är lönekonsult. Den ger dig kunskap och trygghet i ditt arbete och hjälper dig att undvika fel som kan leda till höga och onödiga kostnader. Du får en gedigen genomgång där teori varvas med inslag av praktiska övningar och erfarenhetsutbyte
 2. Lär dig de viktiga grunderna i arbetsrätt. Gå kursen och hantera personalfrågor, uppsägningar och avsked tryggt och korrekt - undvik dyrbara misstag
 3. dre komplicerade relationer mellan individer, organisationer, myndigheter och företag, vilka är nödvändiga för att samhället skall kunna fungera
Juridisk metod - att göra en rättsutredning - RVGB21 - StuDocu

Kurser i arbetsrätt - Folkuniversitete

 1. Denna kurs särskiljer sig från övriga kursen på BG Institute på ett speciellt sätt. För att ge en rättvisande bild av arbetsrätten i de skandinaviska länderna har vi till denna kurs tagit in en advokat från respektive land för att själv berätta om arbetsrätten i sitt land
 2. Den här kursen ger dig grundläggande kunskaper i arbetsrätt. Du lär dig tillämpa regler och avtal samt hur du ska agera korrekt i arbetsrättsliga frågor. Välkommen till en praktisk utbildning som ger dig de senaste kunskaperna i arbetsrätt! Våra kurser går online via Zoom fram tills i mitten av september
 3. Arbetsrätten är i ständig utveckling och därför är det av stor vikt att du håller dig uppdaterad på ämnet. Kursen ger dig en djupare förståelse för arbetsrätten och de förändringar som sker inom området, till skillnad från vår grundkurs Arbetsrätt som istället lär dig grunderna i vad arbetsrätten behandlar

Kurser i arbetsrätt - Utbildning & kurser för alla i

 1. Kurser & aktiviteter. Arbetsrätt. Oavsett vilken typ av verksamhet du har får arbetsrätten en central roll i alla företag med anställda. Att ha kunskap om lagar och regler är nödvändigt för dig som chef - och det effektivaste sättet att förebygga problem
 2. Arbetsrätt i praktiken passar dig som hanterar arbetsrättsliga frågor på jobbet, oavsett vilken yrkesroll du har. Kanske är du chef eller verksamhetschef, jobbar inom HR eller är medarbetare med personalansvar. Arbetsrätt i praktiken ingår även i Certifierad HR och Certifierad ledare 2.0
 3. arium och nyhetsdagar nedan eller kontakta oss på utbildning@nj.se om du vill ha hjälp att hitta rätt kurs. Missa inte den stora Arbetsrättsdagen! Vår arbetsrättsliga nyhetsdag genomförs varje vår och rekommenderas till alla som arbetar med frågor inom arbetsrätt. Läs mer om Arbetsrättsdagen här
 4. arier inom arbetsrätt Tommy Iseskog är en av Sveriges mest efterfrågade föreläsare i arbetsrätt, alltid uppdaterad alla.

I kursen redogörs för den juridiska metoden och grundläggande avtalsrätt. Kursens fokus är grundläggande arbetsrätt både inom individuell arbetsrätt och kollektiva arbetsrätt. Lagar som studeras är bland annat lag om anställningsskydd (LAS), lag om offentlig anställning (LOA), medbestämmandelagen (MBL), arbetstidslagen (AtL), arbetsmiljölagen (AML), diskrimineringslagen Svensk Handel erbjuder kurser inom arbetsrätt och personal, affärsjuridik och butikssäkerhet. Eftersom Folkhälsomyndigheten rekommenderar fortsatt restriktiv hållning till såväl resor som möten i höst har Svensk Handel beslutat att inte hålla några kurser i kurslokaler denna höst Kursen ger en introduktion till den rättsliga regleringen på arbetsmarknaden. Kursen behandlar såväl enskilda anställdas rätt- och skyldigheter, som kollektivavtalsrätten. I kursen ingår även diskrimineringslagstiftningen och dess konsekvenser för arbetsgivaren vid anställning, befordran och uppsägning/avsked Kursen syftar till att ge kunskap inom de viktigaste delarna av arbetsrätten belyst utifrån den arbetsrättsliga lagstiftningen och Livsmedelsbranschens kollektivavtal. Kursens upplägg bygger på teoretiska genomgångar med inslag av kortare praktiska övningar. Frågor och deltagande från kursdeltagarna uppmuntras. De lagar och områden som behandlas är främst medbestämmandelagen och.

Hitta distansutbildningar i arbetsrätt

Din arbetsgivare kan ha gjort fel! Vi hjälper dig. Vi är sakkunniga i arbetsrätt. Jurist - arbetsrätt? Vi är specialister i arbetsrätt Denna kurs håller dig uppdaterad med aktuell kunskap inom arbetsrättens område: lagar och regler att förhålla sig till, vad händer i LAS-förhandlingarna, pandemins påverkan mm. Kursen lär dig det du behöver veta för korrekt hantering av dina medarbetares anställningsvillkor

Utbildning inom arbetsrätt - AllaStudier

Utbildning i Arbetsrätt på distans - AllaStudier

Utbildning inom arbetsrätt. Vad behöver du som arbetsgivare tänka på vid nyanställning och hur kan du resonera vid olika anställningsformer? Hur hänger kollektivavtalen i sektorn ihop? Vilka rättigheter och skyldigheter finns det för arbetsgivare och arbetstagare Antagning.se är webbplatsen där du kan anmäla dig till kurser och program vid Sveriges universitet och högskolor. Här kan du också läsa allt du behöver veta om anmälan och antagning till högskolestudier Kursen innehåller en introduktion till arbetsrätten, grundläggande juridisk metod, arbetsrättens källor och allmänna läror, diskriminering, anställningens tillkomst, anställningsformer och anställningens upphörande, anställningsskydd, reglering av anställningsförhållandets innehåll, arbetstagares arbetsskyldighet samt biförpliktelser

Arbetsrätt 1 - umu

Kursen i Arbetsrätt är en grundkurs inom juridiken, i ämnet arbetsrätt. Kursen behandlar alla grundläggande delar av arbetsrätten, från kollektivavtal till avsked och allt däremellan. Under vår- och höstterminer erbjuds det förutom den nätbaserade undervisningen också frivilliga seminarier på Campus Helsingborg vid Lunds universitet Advokatfirman Arbetsrättsbyrån är specialister inom arbetsrätt och bistår både enskilda arbetstagare och arbetsgivare i alla sorters arbetsrättsliga ärenden. Vi kan bistå enskilda arbetstagare med kvalificerad och kostnadseffektiv rådgivning och biträde vid exempelvis felaktig uppsägning, olaga avskedande, lönefordringar eller diskrimineringsärenden Arbetsrätt - grund På den här kursen går vi på ett övergripande plan igenom: - Medbestämmandelagen ( MBL) - Lagen om Anställningsskydd (LAS) - Ledighetslagarna I casemetodiskt format får du en inblick i hur lagstiftningen fungerar och vi går igenom grundläggande regler och praktisk tillämpning kring arbetsrätten I kursen studeras rättsreglerna om medbestämmande, samverkan, anställning, jämställdhet, diskriminering, arbetsmiljö, arbetstid, ledighet och semester. Vidare behandlas EG-rättens påverkan på svensk arbetsrätt. Kursen innehåller dessutom utrednings- och tillämpningsövningar I kursen Arbetsrätt fördjupning går vi igenom hur du ska agera i samband med anställningar, uppsägningar, omplaceringar och andra frågor som rör arbetsrätten. Genom aktuella rättsfall, praxis, lagar och regler samt olika fallstudier, de flesta baserade på verkliga fall från AD, kommer du redan från första timmen att använda dig av befintliga kunskaper som vi sedan bygger på med nya

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i arbetsrätt. Den inleds med en genomgång av grundläggande regler om avtals ingående och upphörande och en kort framställning om arbetsrättens placering i det juridiska regelsystemet På denna sida hittar du kurser som ges i olika ämnen vid Örebro universitet. Har ansökningsperioden redan gått ut kan du se om det fortfarande är möjligt att göra en sen anmälan: Till sen anmälan till kurser Arbetsrätt kurs - svensk arbetsrätt i praktiken. Arbetsrätt (kurs - klicka här) innebär kunskap om lagar och regler som bestämmer förhållandet mellan å ena sidan arbetstagaren, å andra sidan arbetsgivaren.. Detta kallas för den individuella arbetsrätten. Och alla som i sitt arbete kommer i kontakt med personalfrågor behöver ordentliga kunskaper i detta viktiga ämne Arbetsrätt II. (hp, HT20/21, vecka -, 100%. hp, VT20/21, vecka -, 100%.). Kursen bygger vidare på introduktionskursen Allmän rättskunskap och arbetsrätt och ger dig fördjupad förtrogenhet med arbetsrättens centrala delar: den kollektiva arbetsrätten, den individuella arbetsrätten, diskrimineringsrätten och arbetsmiljörätten

Informationssäkerhet | Institutet för juridisk utbildning

Kursen innehåller en introduktion till rättssystemet, rättskällorna och juridisk metod speciellt med inriktning på arbetslivet. Samspelet mellan arbetsrättslig lagstiftning och kollektivavtal liksom skillnader i arbetsrättsligt hänseende mellan privat och offentlig sektor belyses Arbetsrätt i praktiken. Vi ger dig grundläggande kunskaper och en tydlig bild av vad som gäller inom arbetsrättens område samt vill veta vilka skyldigheter och rättigheter du har. Max 12 deltagare per kurs! Betala din kurs med kort och få 15% rabatt Den svenska modellen och arbetsrättens internationalisering 15 hp Grundnivå/Obligatorisk Förhandling och tvistelösning på arbetsmarknaden 7,5 hp Avancerad nivå/Obligatorisk Arbetsmiljö- och diskrimineringslagstiftning 7.5 Hp Avancerad nivå/Obligatorisk. De två senare kurserna ges på halvfart och läses parallellt. Termin

Arbetsrätt, grundkurs, 7

Arbetsrätt för lönespecialister är en seminariekurs som med utgångspunkt i sådana situationer diskuterar arbetsrättsliga frågor och vad du som lönespecialist har för ansvar. Om kursen Innehåll I Företagsuniversitetets utbud av kurser och utbildningar inom HR hittar du allt från praktiska grundkurser och metodkurser till avancerade strategiska diplomutbildningar. Hos oss får du som jobbar med HR aktuella kunskaper, praktiska metoder och effektiva verktyg. Vi kombinerar teori med praktiska övningar, case, diskussioner och reflektion

Arbetsrätt - Grundkurs. Som chef eller arbetsledare är du arbetsgivarens förlängda arm och bör känna till vad som gäller i frågor att leda och fördela arbetet, ställa krav på medarbetare och ta beslut i personalfrågor. Med goda grundkunskaper i praktisk arbetsrätt kan du känna dig trygg i din roll och undvika misstag Arbetsrätt och ökad kunskap om lagar & avtal är ett av de mest centrala områden som TMF erbjuder våra medlemsföretag och det speglas också i vårt kursutbud. Den mest grundläggande kursen är en branschspecifik basblocksutbildning inom arbetsmiljö, arbetsrätt & kollektivavtal

Projektledning för jurister - Legal Project Management

Kursen inleds med en orientering av arbetsrättens utveckling. Därefter behandlas medbestämmande-, arbetsmiljö-, diskriminerings- anställningsskydds- och ledighetslagstiftningen. Anmälan Fristående kurs. Jag är programstudent. Anmälan Luleå,. Kursen består av två delar. I den första delen går vi bland annat igenom hur anställningsavtal ingås, vilka anställningsformer som finns och regler om arbetstid. Det är en praktisk grundkurs för dig som är arbetsgivare, chef eller jobbar inom HR och vill lära dig mer om reglerna på arbetsrättens område

C: Kurs för las ligger fast - trots kritik. Kritik från remissinstanserna mot utredning om arbetsrätten ger inga skäl att tänka om vad gäller ändringar i anställningsskyddet, anser Centerns Martin Ådahl Personalvetarprogrammet är en bred utbildning för dig som är intresserad av personalpolitik, arbetsrätt, personalekonomi, ledarskap, utvecklingsarbete eller något annat område inom HR. Under utbildningen läser du flera olika ämnen som sociologi, psykologi, pedagogik, juridik och företagsekonomi och när du är färdig har du en kandidatexamen Kurser. Gå till innehållet Till mdh.se. Studentwebben. mdh.se. Student. mdh.se/utbildning. Sök utbildning Fortbildning Forskarstuderande Anmälan och antagning Sök, expandera sökfältet search.

Arbetsrätt och lagar - SK

Arbetsrätt. 7,5 Högskolepoäng, Nybörjarkurs på grundnivå, J0026N Kursen introducerar studenten i de arbetsrättsliga bestämmelser som reglerar medbestämmande för anställda, anställningsskydd, arbetsmiljö samt diskriminering. Öppen för sen anmälan Hösten. Integritet och samtycke. Genom att logga in på Arbetsgivaralliansens webbplats godkänner du Arbetsgivarallliansens integritetspolicy och samtycker till hur vi hanterar dina personuppgifter. Vill du återkolla ditt samtycke, kontakta support@arbetsgivaralliansen.se.. Behöver du hjälp med att få inlogningsuppgifter, mejla support@arbetsgivaralliansen.se eller ring vår webbsupport på 010.

Video: Fristående kurser - Juridiska institutione

Institutionen för handelsrätt Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Box 7080, SE-220 07 Lund Telefon: 046-222 78 9 25 NOVEMBER Praktisk arbetsrätt för säljchefer En kurs med fokus på hur man hanterar frågor som har anknytning till rörliga löneupplägg. ANMÄL DIG HÄR Kursinnehåll Bakgrund: kort om arbetsrättens historia, syften och regelverk/rättskällor Kollektiv arbetsrätt: föreningsfrihet, kollektivavtal och förhandlingar. Varför förhandla och hur genomför du på bästa sätt en MBL. Under kursen studeras den svenska arbetsrätten samt hur den påverkas av EG-rätten. Fokus ligger på de kollektiva spelreglerna och anställningsskyddet. Efter avslutad kurs ska kursdeltagarna kunna förutse och lösa arbetsrättsliga frågor och problem. Kursplan Litteratur Läs som fristående kurs

Arbetsrätt . I kursen arbetsrätt så lär du dig om de juridiska regler som gäller för förhållandet medelan anställda och arbetsgivare. Du lär dig vad som gäller kring anställning och uppsägning. Hur skriver man ett anställningsavtal? Vad måste ligga till grund för att avskeda någon Arbetsrätten beskriver hur förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare ska gå till. Vi har en mängd varierande arbetsrättsliga lagar i Sverige, du lär dig de flest förekommande. Utvärdering från deltagare Christina hösten 2019: - Är väldigt nöjd med kursen, upplägget var bra. Pia presenterade sig själv och välkomnade mig

Föreläsning AML Arbetsmiljölagstiftning - 2PE095 - StuDocuMarknadsföring i nya digitala medier | Institutet förKarl-Fredrik Björklund | Institutet för juridisk utbildningChefens konfliktfyllda samtal | Institutet för juridisk

Oavsett om du vill ha en grundläggande förståelse eller djupare kunskap kring arbetsrättens omfattande regelverk och praxis har VJS kurser som passar dig. Utöver våra populära grundkurser Arbetsrätt I, Arbetsrätt II och Arbetsrätt III erbjuder vi också specialkurser med fokus på exempelvis processförfarandet i arbetsrättsliga tvister och arbetsgivarens rehabiliteringsskyldighet Kursen omfattar följande avsnitt: - Den enskilda arbetsrätten. Här ingår den rättsliga regleringen av förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. - Den kollektiva arbetsrätten. Här behandlas kollektivavtalets betydelse och arbetsgivarens förhandlingsskyldighet gentemot de fackliga organisationerna Den här kursen ger dig fördjupade kunskaper i arbetsrätt och i chefens rätt att leda och fördela arbetet. Företagsanpassade kurser. Finns inte utbildningen ditt företag behöver, så skapar vi den Arbetsrätt (frågeställningar och utmaningar i dagens arbetsliv) Arbetsrätt - fördjupningsutbildning (sociala medier och yttrandefrihet) Bättre I denna kurs sätter vi fokus på den psykosociala arbetsmiljön ur flera aspekter och ger konkreta verktyg för en psykosocial skyddsrond. Hitta kursdatum

Arbetsrätt Expert är för dig som hanterar komplexa arbetsrättsliga frågor. I texterna tolkas och förklaras lagen på ett tydligt och lättförståeligt sätt av kunniga arbetsrättsexperter. Du får tillgång till en stor mängd olika fördjupningstexter inom områden som exempelvis diskriminering, ingå anställning, visselblåsarlagen, GDPR, skadestånd, avsluta anställning och. Våra kurser i juridik. Kurser i Affärsrätt, Arbetsrätt, Avtalsrätt, Bolagsrätt, Brottmål, Familjerätt, Fastighetsrätt, Obeståndsrätt, Processrätt. Kurser i arbetsrätt; Kurser i avtals- och bolagsrätt; Kurser i europarätt; Kurser i familjerätt; Kurser i entreprenad- och fastighetsrätt; Kurser i immaterialrätt; Denna kurs ger en grundläggande genomgång av de regler som gäller för bevisning i tvistemål 7. dec. 2020. Nyhet! Föreläsare. Arbetsrätt De regler som behandlar arbetsförhållanden, särskilt relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare . Utöver detta brukar man till arbetsrätten räkna de processrättsliga frågor som är unika för arbetsrättsliga tvister

 • Mörtens föda.
 • Naturzustand definition.
 • Power rack begagnat.
 • Dödskamp korsord.
 • Kanalplatser viasat.
 • Extinction xbox one.
 • Lightbox tillbehör.
 • Norges största företag.
 • Kul skämt.
 • Canoxa capital ab.
 • Ingen bild på tv.
 • My dream trip.
 • Öglade mattor.
 • Messerschmiede stade speisekarte.
 • Personligheter lista.
 • Musfälla levande.
 • Liima.
 • Dantax tv instruktionsbok.
 • Pink grapefruit fanta.
 • Dålig luft symptom.
 • Download lagu tunggu aku pulang aku pasti datang.
 • 100 steg från bombay till paris wikipedia.
 • Mario barth youtube.
 • Kristallglas värde.
 • Moveit dans karlskoga.
 • Emoji smileys für windows pc.
 • Xbox one filme leihen.
 • Free music maker program.
 • Ulltröjor från skottland.
 • Svart i naveln.
 • Schwangerschaftscholestase blutwerte.
 • Bahnhof router problem.
 • Umsatzsteuerbetrug strafe.
 • Lincoln continental convertible till salu.
 • Geologi su.
 • Livets ord budskap'.
 • Brf strandbyn trelleborg.
 • Finka synonym.
 • Radio 7 zahlts uhrzeit.
 • Himla sunshine gardin.
 • Hay day zeitung trick.