Home

Grundläggande utbildning i psykoterapi, 60 hp

Grundläggande utbildning i psykoterapi. Stockholms universitet; 60 hp; För dig som är antagen HT2020. Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss Utbildning i och praktisk erfarenhet av ett människovårdande yrke. I utbildningen ska ha ingått minst 150 undervisningstimmar i ämnen som psykologi, sociologi, pedagogik och/eller psykiatri, eller kompletterande högskolestudier i ett beteendevetenskapligt ämne eller i psykiatri omfattande 30 hp. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E Vid Socialhögskolan kan du läsa grundläggande psykoterapi (Steg-1) med antingen familjeterapeutisk, KBT eller psykodynamisk inriktning. Utbildningen ger dig grundläggande teoretiska och praktiska färdigheter i psykoterapi och ger dig behörighet att söka vidare till psykoterapeutprogrammet. Den riktar sig även till dig som vill arbeta med psykoterapi under handledning ino Hp 60 hp Utbildningsform Grundläggande psykologi 2, 4 hp Moment 12 ges på termin 4 och omfattar områdena emotions- och utvecklingspsykologi. Psykodynamisk metod 2, 5.5 hp Moment 13 9QA067 Basutbildning i psykoterapi, 60 hp (gällande från HT 2016)

Grundläggande utbildning i psykoterapi - Stockholms

Basutbildning i psykoterapeutisk metod, 60 hp - K

Grundläggande utbildning i psykoterapi - Steg 1. Den grundläggande utbildningen i psykoterapi är en basutbildning inom psykoterapi som ger dig en introduktion och god kunskap inom området. Utbildningen är även ett behörighetskrav för att få gå Psykoterapeutprogrammet, mer om detta lite längre ner i texten Utbildningen pågår under fyra terminer och motsvarar i omfattning 60 hp. Utbildningen är upplagd som halvfartsutbildning och omfattar totalt 280 timmars teori och 120 timmars handledning i grupp. Teoridelens föreläsningar och seminarier löper över termin ett till tre och är koncentrerade till ca tio heldagar per termin KBT steg-1 (grundläggande utbildning i psykoterapi) 5,0 (1) Yrkesutbildning. Distans. 4 terminer. 2021-02-08. 34 750 SEK. Grundläggande utbildning i kognitiv beteendeterapi, KBT steg 1. Bergströms Kunskapsföretag AB. En klassisk grundutbildning i psykoterapi som man kan ha nytta och glädje av i många olika yrken Grundläggande utbildning i psykoterapi, 60 hp där principer om mänskliga rättigheter och social rättvisa är grundläggande. Det sociala arbetets insatser behövs både inom arbete med individer, familjer, grupper och närsamhällen och inom i olika delar av samhället Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning på barn och ungdom, 60 hp Utbildningen är en grundläggande utbildning i psykoterapi. Speciell tonvikt läggs på barn och ungdomars utveckling

Grundläggande utbildning i psykoterapi Socialhögskola

Basutbildning i psykoterapeutisk metod, 60 hp

 1. er, 45-60 högskolepoäng, eller motsvarande. Många utbildningar ger behörighet att söka till Psykoterapeututbildningar (kallas ofta steg 2), detta gäller dock ej alla. Här nedan följer en för dagen aktuell lista över utbildningsanordnare av grundläggande psykoterapiutbildning med KBT-inriktning som är kända av KBT.
 2. Utbildning till psykoterapeut. Psykoterapi är ett samlingsnamn för olika behandlingsformer som individualterapi, gruppterapi, kognitiv terapi etc. Det finns många olika utbildningar som ger kunskap i psykoterapi. Det är dock endast legitimerade psykoterapeuter som självständigt får bedriva psykoterapeutiskt arbete
 3. Grundläggande utbildning i psykoterapi ges i syfte att skapa en bred kunskap om psykoterapeutiska teorier och behandlingsmetoder som har ett vetenskapligt stöd. Vikt läggs också på skolövergripande perspektiv grundat på psykoterapiforskning där be..
 4. st 180 hp inom vård och som inkluderar ett vetenskapligt arbete om

Psykoterapeutprogrammet, inriktning psykologspecialist-metod PDT, 90 hp; Läs mer om de olika kurserna som ingår i programmet. Utbildningen omfattar följande kurser enligt den senaste utbildningsplanen (alla läses inte på samtliga inriktningar): Professionskurs, 10 hp; Vetenskapsteori och forskningsmetodik i psykoterapi, 7,5 hp Grundläggande utbildning i psykoterapi 60 hp (SU9249) Psykoterapeutprogrammet i socialt arbete, 90 hp. Psykoterapeutprogrammet i socialt arbete, 90 hp. Kontakt. Ledning. Studievägledning. Studieadministration. VFU-samordnare. Sök program och kurser. Kurs Progra Högskolan i Gävle erbjuder utbildning i grundläggande psykoterapi, motsvarande Steg 1. Denna kommer att starta höstterminen 2019. Utbildningen präglas av en sammanhållen process, hög kvalitativ handledning samt föreläsare av hög klass

( Psykoterapeutprogrammet, VT21 90 HP, 50 % ) Psykoterapeutprogrammet är en påbyggnadsutbildning i psykoterapi för dig som har ett annat människovårdande yrke som grund. Programmet har erkänt en mycket hög kvalitet och innehållet är avsett att även motsvara kraven för psykologers specialistutbildning i klinisk psykologi enligt Sveriges Psykologförbunds riktlinjer Psykoterapeutprogrammet är en vidare utbildning som leder till psykoterapeutexamen. (60 timmar individuell handledning eller 120 timmar handledning i grupp om max 4 deltagare) på avancerad nivå för personer som redan har en akademisk utbildning i ett människovårdande yrke och som har en grundläggande utbildning i psykoterapi

Bergströms grundläggande utbildning i psykoterapi ger eleven mer än många andra liknande utbildningar: Bland annat genom att ge introduktion till den tredje vågens terapier, utöver de generella KBT-kunskaperna. Eleven kan efter utbildningen välja till en eller två fortbildningar: missbruk/beroende eller relationer/anhöriga. Begreppet KB Grundläggande utbildning i psykoterapi: KBT Steg 1. Idag finns ingen statlig myndighet eller annan instans som har ett övergripande ansvar för grundläggande psykoterapiutbildning vad gäller granskning, bedömning och tillsyn. Det finns därför inte heller någon samlad förteckning över samtliga grundläggande psykoterapi­utbildningar Psykoterapi€ Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskarav€ Underkänd (U) eller godkänd (G) Institutionen för klinisk neurovetenskap Programnämnd 8 2010-05-21 Utbildningsnämnden CNS 2017-05-29 Höstterminen 2017 Särskild behörighet Utbildning i och praktisk erfarenhet av ett människovårdande yrke Psykoterapi€ Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskarav€ Underkänd (U) eller godkänd (G) Institutionen för klinisk neurovetenskap Programnämnd 8 2010-05-21 Utbildningsnämnden CNS 2019-12-06 Vårterminen 2020 Särskild behörighet Utbildning i och praktisk erfarenhet av ett människovårdande yrke

Grundläggande utbildning i psykoterapi med inriktning KBT. Du studerar på halvdistans under 4 terminer. Kan med fördel göras parallellt med ditt Utbildningen pågår under fyra terminer och motsvarar i omfattning 60 hp. Utbildningen är upplagd som halvfartsutbildning och omfattar totalt 280 timmars teori och 120 timmars handledning i. Basutbildning i psykoterapeutisk metod syftar till att ge grundläggande kunskaper och färdigheter i att bedriva psykoterapeutisk behandling under hand-ledning av legitimerad psykoterapeut. Utbildningen är en fristående kurs och ger behörighet att söka psykoterapeutprogrammet, under förutsättning att de grundläggande behörighetskraven för psykoterapeutprogrammet uppfylls

 1. Basutbildning i psykoterapeutisk metod syftar till att ge grundläggande kunskaper och färdigheter i att bedriva psykoterapeutisk behandling under handledning av legitimerad psykoterapeut. Utbildningen är en fristående kurs och ger behörighet att söka psykoterapeutprogrammet, under förutsättning att de grundläggande behörighetskraven för psykoterapeut-programmet uppfylls
 2. Grundläggande utbildning i kognitiv beteendeterapi, KBT steg 1. Bergströms Kunskapsföretag AB. En klassisk grundutbildning i psykoterapi som man kan ha nytta och glädje av i många olika yrken! Bergströms KBT steg Psykoterapeutprogrammet (90 hp).
 3. Psykoterapeutprogrammet med inriktning mot individualpsykoterapi KBT är en påbyggnadsutbildning i psykoterapi som går på halvfart under tre år. Programmet leder till en psykoterapeutexamen. Arbetet som psykoterapeut innebär att utreda, planera, genomföra och utvärdera psykologisk behandling i olika former. Parallellt med studierna krävs att du arbetar halvtid och att arbetet.
 4. en, Andel antagna:0% Betyg:- Högskoleprov:

Kursplan för grundläggande psykoterapiutbildning, inriktning KBT. Motsvarande i omfattning 45 högskolepoäng (hp) Övergripande beskrivning av utbildningen Utbildningens omfattning och upplägg: Utbildningen sker på deltid under 3 terminer i följd. Utbildningen omfattar 240 lärarledda timmar Sapu är ett utbildningsföretag som under drygt 25 år examinerat mer än 1600 personer i våra basutbildningar, psykoterapeutprogram samt lärar- och handledarutbildningar. Därutöver deltar hundratals yrkesverksamma terapeuter varje år i våra specialutbildningar; seminarier och workshops kring psykoterapeutiskt arbete Grundläggande psykoterapiutbildning. En gedigen utbildningen som följer de riktlinjer och kriterier som finns för den grundläggande psykoterapiutbildningen (steg-1). Utbildningen ger möjlighet att studera vidare till legitimerad psykoterapeut (Steg-2) om du uppfyller de övriga behörighetskraven som du kan läsa om hos respektive utbildningsinstans Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå samt särskild behörighet krävs att den sökande uppfyller samtliga krav nedan. Socionomexamen eller likartad utbildning motsvarande kandidatnivå sjuksköterskeexamen med specialisering i psykiatri, psykologexamen eller läkarexamen

Utbildningen innehåller två delkurser: 1 Handledningens teorier och metoder, 25 hp och 2 Handledningsuppdrag och handlett handledningsarbete, 20 hp Utbildningen syftar till att ge den studerande de kunskaper och färdigheter som erfordras för att kunna utöva handledning i psykoterapi på specialistnivå Utbildningar inom psykoterapi: Grundläggande psykoterapi Steg 1, Psykoterapeutprogrammet Steg 2, Schematerapiutbildning m.m

Kursplan, Grundläggande psykoterapiutbildnin

 1. en 2008 Särskild behörighet Grundläggande behörighet för högskolestudier. Utbildning i och yrkeserfarenhet från människovårdand
 2. Familjeterapi för barn och ungdomar med beroende och beteendeproblem, 7,5 hp, HT 19. Kompetenscentrum för psykoterapi Denna kurs vänder sig till dig som arbetar med patienter med alkoholproblem och har en grundläggande utbildning i MI. Läs mer >> om Motivationshöjande behandling, (MET) 3 hp. Motivationshöjande behandling, (MET) 3 hp.
 3. Grundläggande psykoterapiutbildning (steg-1) Psykoterapeutprogrammet är en påbyggnads- och vidareutbildning i psykoterapi där en tidigare klinisk grundexamen samt en grundläggande psykoterapiutbildning behövs för att vara behörig. Grundläggande psykoterapiutbildning ges inte av Institutionen för psykologi
 4. Utbildningen ges på dagtid vid Kompetenscentrum för psykoterapi med praktik förlagd på kvällstid på en vårdcentral i Stockholmsområdet. Grundläggande utbildning i psykiatrisk utredning Utbildningen vänder sig till samtliga medarbetare inom SLL psykiatri som i sitt arbete genomför eller planerar att genomföra basutredningar av patienter som söker behandling inom den psykiatriska.
 5. Kursen består av 4 delkurser. Delkurs 1 - Psykologiska behandlingsmetoder och principer (6 hp) Delkursens syfte är att ge en allmän orientering om grundläggande begrepp, teorier och förhållningssätt inom psykoterapi utifrån vetenskapsteoretiska utgångspunkter för psykoterapi, gemensamma faktorer (common factors) och psykoterapiforskning, med fokus på kognitiv beteendeterapi och.
 6. Start vt 2021; 2-årig Grundläggande Psykoterapiutbildning på Systemisk Narrativ Grund (Motsvarande Steg 1, 45hp) Utbildningen riktar sig till personer med utbildning i och praktisk erfarenhet av människovårdande yrken, som vill utveckla sin kompetens och förståelse för ett relationsinriktat arbetssätt

Kursen består av tre delkurser. Delkurs 1 - Psykoterapi II - Evidensbaserad psykoterapi (17 hp) Tidigare introduktion av teori bakom, och tillämpning av, evidensbaserad psykologisk praktik kommer att fördjupas och praktiseras i delkursens psykoterapeutiska arbete En grundläggande psykoterapiutbildning är tre eller fyra terminer, 45-60 högskolepoäng, eller motsvarande. Många utbildningar ger behörighet att söka till Psykoterapeututbildningar (kallas ofta steg 2), detta gäller dock ej alla Kursen förmedlar grundläggande kunskaper om KBT: kognitiv teori, inlärningsteori, emotionsteori, anknytningsteori, den kognitiva terapisessionens uppläggning och genomförande, terapeutiskt förhållningssätt samt en genomgång av strategier och tekniker vid behandling av ångest och depressiva störningar, personlighetsstörningar samt en introduktion i schematerapi Grundläggande utbildning i IPT, nivå A. IPT, valbar fördjupning (7,5 HP), Psykologprogrammet, Lunds Universitet. Relationell Psykoterapi vid svåra personlighetssyndrom. Psykoterapeutprogrammet, Linköpings Universitet. Relationell Psykoterapi vid svåra personlighetssyndrom, Psykologprogrammet, Linköpings Universitet. Relationell. Denna kurs på 7,5 hp ger olika insikter och perspektiv om hur central lagstiftning tolkas och tillämpas inom socialtjänsten. Efter kursen kommer deltagare kunna formulera juridiskt korrekta skriftliga beslut, utredningar och yttranden. Kursen vänder sig till den som vill öka förmågan att lösa dilemman inom myndighetsutövning

Utbildning i Tidsbestämd mentaliseringsbaserad psykoterapi för barn (Time-limited MBT-C), 20 hp 13 november. Kursen vänder sig till legitimerade psykoterapeuter och sökande med grundläggande psykoterapiutbildning som arbetar med behandling av barn och deras föräldrar inom barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet eller liknande Därtill kommer handledning i psykoterapi hos handledarkompetent legitimerad psykoterapeut (60 timmar individuell handledning eller 120 timmar handledning i grupp om max 6 deltagare). För att erhålla en psykoterapeutexamen (bilaga 2 till HF 1993:100) skall studenten under utbildningen ha haft deltidstjänstgöring med psykoterapeutiska arbetsuppgifter utbildning i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri, socionom med föreskriven komplettering eller har annan motsvarande examen . Den sökande måste, antingen inom ramen för ovanstående utbildningar eller på annat sätt, ha genomgått en grundläggande utbildning i psykoterapi, motsvara nde den tidigar

Kursplan för Grundläggande psykoterapi med inriktning mot

grundläggande psykoterapiutbildningar, motsvarande steg1 samt orienteringsutbildningar i kognitiv psykoterapi. Utbildningarna ges i våra lokaler på Norra Bantorget i Stockholm eller på uppdrag ute i landet. Våra utbildningar har sin utgångspunkt i den kognitiva terapins tradition i sokratisk filosofi Grundläggande utbildning i interpersonell psykoterapi 7.5 hp Uppdragsutbildning (högskolepoäng) Psykoterapi€ G2 - Grundnivå 2€ Underkänd (U) eller godkänd (G) Institutionen för klinisk neurovetenskap Styrelsen för utbildning 2011-05-16 Vårterminen 2011 Särskild behörighet Akademisk vårdyrkesexamen omfattande 180 hp och.

Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning mot

psykoterapeutiskt arbete i klinisk praktik (halvtid) samt egen erfarenhet av psykoterapi (egenterapi). Grundbehörighet till utbildningen fås genom psykologexamen, läkarexamen med specialistutbildning i psykiatri eller genom socionomexamen alternativt annan motsvarande examen vilken kompletterats med basutbildning i psykoterapi (60 hp) Grundläggande samtalsmetodik 3 hp År 3 Forskningsmetod och statistik 7,5 hp Arbets- och organisationspsykologi inkl C-uppsats (självständigt arbete) 22,5 hp Evidensbaserad psykologisk behandling och psykoterapi I 15 hp År 5 Evidensbaserad psykologisk behandling och psykoterapi II 7,5 hp En sådan utbildning kallades förr steg 1-utbildning och var exklusiv och få personer var före år 2000 grundutbildade i kognitiv psykoterapi. Grundläggande utbildning i kognitiv beteendeterapeutisk psykoterapi (KBT) är som sagt merite­rande för många yrken inom bl a psykosocialt arbete, men även hos HR-personer, rehabiliterare, pedagoger m fl ökar intresset Motivationshöjande behandling (motivational enhancement therapy, MET) är en evidensbaserad metod för alkoholmissbruk och -beroende. MET är en manualiserad behandling som baseras på motiverande samtal (motivational interviewing, MI), men som också innehåller också en strukturerad kartläggning av alkoholproblem och en återkoppling av resultat från kartläggningen c) Stockholms universitet, Grundläggande utbildning i psykoterapi (riktar sig till socionomer), K ursen är inriktad på såväl individualpsykoterapi som familjeterapi och innehåller psykodynamisk teori i nya perspektiv, systemisk teori samt kognitiv teoribildning. 60 hp

Grundläggande psykoterapiutbildning Steg

Utbildningar och kurser inom beteendevetenskap. Här hittar du utbildningar och fristående kurser inom beteendevetenskap (se beteendevetare för mer information om yrket). Du kan avgränsa din sökning och få ytterligare information om hur man utbildar sig till olika yrken inom området genom att klicka på en underkategori till vänster Tidsbestämd mentaliseringsbaserad psykoterapi för barn (Time-limited MBT-C), 20 hp 11 november. Plats: Stockholm. Kursanordnare : Ericastiftelsen. Tidsbegränsad mentaliseringsbaserad psykoterapi för barn är en terapiform som utvecklats för barn i åldrarna 5-11 år En utökad, 60 Hp grundutbildning i psykoterapi ingick i programmet, för betyg/kursspecifikation: klicka här. Jag är utbildad mindfulnessinstruktör steg 1 i MBSR. Andra utbildningar är USKA inriktning psykiatri, (vuxenutb. GBG, 2010) och jag har arbetat över 20 år inom LSS med ungdomar och vuxna Ny uppdragsutbildning Interpersonell psykoterapi för unga (IPT-A), 15 hp IPT-A (Interpersonal psychotherapy for depressed adolescents) är en evidensbaserad korttidsterapi för ungdomar 12-20 år. Metoden är väl beforskad och har uppvisat ett starkt vetenskapligt stöd även vid flera andra kliniska tillstånd. I Sverige är IPT-A en av de metoder som Socialstyrelsen (2017 Utbildningen bygger på psykoterapi som vetenskap. psykoterapi, 25 hp Kurs 3a: Handlett klientarbete, Relationell och Interpersonell psykoterapiinriktning, 25 hp (60 timmar individuell handledning eller 120 timmar handledning i grupp om max 4 deltagare)

Grundutbildning i psykoterapi Steg-1 KBT Sverigehälsa

 1. Påbyggnadsutbildningen i psykoterapi, Psykoterapeutprogrammet, läses med två olika inriktningar; Relationell och interpersonell psykoterapi alternativt Kognitiv beteendeterapi. Utbildningen sträcker sig över tre läsår och läses på halvfart. 37 hp utgörs av gemensamma kurser medan 53 hp är inriktningsspecifika. Syft
 2. Programmet omfattar 90 högskolepoäng (hp) och är en sammanhållen, treårig utbildning som ges på halvfart. Utbildningen är uppdelad i en teori- och metoddel omfattande 70 hp, samt en handledningsdel med utbildningsterapi omfattande 20 hp. Stor vikt läggs vid att integrera teoretiska och kliniska kunskaper och färdigheter
 3. Vi genomför redan flera utbildningar online och är väl förberedda på att undervisa helt på distans. Om du känner dig osäker på vad som krävs för att genomföra studier på distans när det gäller t.ex dator, internetuppkoppling, video, ljud osv. så hjälper vi dig gärna att hitta fungerande lösningar
 4. Grundläggande utbildning i IPT nivå A, Interpersonell Psykoterapi 2,3,16,17 mars 2017. Nyhet • Dec 15, 2016 09:00 CET Öresundsregionen och Malmö är en innovativ och kreativ miljö att vistas i
 5. 60 hp, HT 2014 - VT 2016 Basutbildning i familjeterapi syftar till att ge grundläggande kunskaper och färdigheter i att bedriva familjeterapeutisk men även till sökande med andra arbetsgivare.behandling under hand- ledning av Kursen ges av Kompetenscentrum för psykoterapi som är en del av Centrum för psykiatriforskning
 6. Påbyggnadsutbildning i psykoterapi, 90 hp, kan därför läsas med olika, men samverkande, inriktningar, till exempel som i föreliggande plan, med inriktning mot Relationell psykoterapi eller mot Kognitiv beteendeterapi. Syfte Påbyggnadsutbildningen i psykoterapi leder fram till Psykoterapeutexamen, som är legitimationsgrundande

Distansutbildning till psykoterapeu

Meritsammanställning - Grundläggande psykoterapiutbildning. download Report . Comments . Transcription . Meritsammanställning - Grundläggande psykoterapiutbildning. Utbildningen pågår under fyra terminer och motsvarar i omfattning 60 hp. Utbildningen är upplagd som en halvfartsutbildning och omfattar totalt 280 timmar teori och 120 timmar handledning i grupp. Teoridelens föreläsningar och seminarier löper över terminerna 1-4 och är koncentrerade till ca tio heldagar per termin Grundläggande psykoterapi. Hem » Kvalitet » Högskoleutbildade samtalsterapeuter » Grundläggande psykoterapi. Tidigare kallades utbildningen Steg 1. Utbildningen pågår under fyra terminer. Den har inte högskolestatus, men motsvarar 60 högskolepoäng. Om utbildning. Grundläggande psykoterapiutbildning finns vid en del universitet

Existentiell vägledning och terapi, motsvarande 60 hp För dig som gärna vill utbilda dig men inte har möjlighet att resa och vara fysiskt närvarande erbjuds nu nätkurser! Du gör allt vid din dator! Nätutbildningen, som omfattar totalt 60 poäng över 2 år, startade ht 2011 I den ingår både filosofi, psykologi och praktik av utbildningsklienter under handledning. Sällskapet för existentiell psykoterapi, erbjuder en avancerad nätbaserad utbildning, motsvarande totalt 60 hp, i form av moduler, se SEPTs akademi

Psykoterapi får endast utövas av legitimerade psykologer och psykoterapeuter. För att bli legitimerad psykolog krävs en femårig grundutbildning och sedan ett års praktik. För att bli legitimerad psykoterapeut behöves en grundläggande utbildning, såsom läkare, psykolog eller sjuksköterska, och därefter minst tre års utbildning till legitimerad psykoterapeut Utbildningen till legitimerad psykoterapeut innebär en påbyggnad efter grundutbildningen och är en specialisering i psykoterapeutisk behandling. För att ha behörighet att söka Psykoterapeutprogrammet så krävs att man först genomgått basutbildning i psykoterapi ( 60 hp), och därefter bedrivit psykoterapeutiskt arbete under handledning. Legitimationsgrundande utbildning i psykoterapi Grundläggande psykoterapiutbildning 60,2 MB • 3744 x 5616 px. Ansvarig för utbildningen är Lennart Bergström som har arbetat med människovård på olika sätt sedan 1965. Han har både fil kandexamen och beteendevetarexamen samt gick en av de första utbildningarna i Sverige i kognitiv psykoterapi (steg 2)

1 Sid 1 (7) Grundläggande psykoterapiutbildning med systemisk familjeterapeutisk och relationsinriktad inriktning, 45 hp. Basic psychotherapy training with systemic therapy and relationshiporiented approach, 45 credits. Inledning Socialtjänst Gävle har uppdragit till Högskolan i Gävle att anordna en grundläggande psykoterapiutbildning. Utbildningen är ett led att förstärka det. Sällskapet för existentiell psykoterapi, erbjuder en avancerad nätbaserad utbildning, motsvarande totalt 60 hp, i form av moduler, se SEPTs akademi. Via den kan du komplettera dina kunskaper för att nå professionell auktorisering panorama_fish_eye Högskolepoäng 7.5 hp; diagnoser och farmakologisk behandling samt diagnoser och psykoterapi. Till antagning.se till Den diagnostiserade människan - diagnostisk kultur, makt och identitet. Tillfällen för denna kurs. Hösttermin 2020. Utbildning. Sök utbildning Välkommen att uppleva framstående föreläsare samtidigt som du har möjlighet att nätverka med andra verksamma inom området! Föreläsningarna sker i samband med uppdragsutbildningen Grundläggande psykoterapi 45 hp, som har ett systemiskt och relationellt perspektiv. Anmälan till föreläsningarna sker via anmälningslänkar nedan

Grundläggande utbildning i psykoterapi, 60 hp - s

Basutbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (KBT) 1. Omfattning Denna basutbildning är en sammanhållen deltidsutbildning om sammanlagt 45 hp fördelat över 3,5 terminer. Den innehåller minst 240 timmar teoretisk utbildning jämte patient/klientarbete under handledning Jag är socionom, familjeterapeut samt har en grundläggande utbildning i psykoterapi med integrativ inriktning i kognitiv- och beteendeinriktad psykoterapi (KBT), affektfokuserad psykodynamisk psykoterapi (AFT) samt relationell psykoterapi. Jag har även läst 60 p psykologi

Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning på barn

En grundläggande psykoterapiutbildning är vanligtvis på 45-60 Hp, går på halvfart under 2 år där studenten ges möjlighet att förena sitt praktiska arbete med teoretiska studier. Ett krav för att bli antagen till en grundläggande psykoterapiutbildning är därför (förutom kravet på en akademisk yrkesexamen inom vård och behandling) att studenten har en arbetsplats oc Hållbar samhällsutveckling, 60 hp Kursen ger en grundläggande helhetssyn på samspelet mellan människa, natur och samhälle. Det är en grundkurs, som även passar bra som breddning eller komplettering av andra akademiska studier, då innehållet är unikt och kursens breda perspektiv ger ett bra komplement till andra studier Innehållet utgörs av ämnes- och ämnesdidaktiska studier om 90 hp, varav 60 hp inom det fritidspedagogiska området och 30 hp i ett praktiskt estetiskt ämne. Därutöver ingår en utbildningsvetenskaplig kärna om 60 hp samt verksamhetsförlagd utbildning om 30 hp inom relevant verksamhet Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a / 2b / 2c och Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2 eller. Grundläggande behörighet samt Matematik B och Samhällskunskap A. Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se Programmet ges: Vårterminen 2021 Studietakt: Heltid Nivå: Grundnivå och avancerad nivå Antal platser: 35 Urval: Betyg 40%, Högskoleprov 60

Grundläggande psykoterapiutbildning (GPU/Steg 1) - Sap

Utbildningen består av 60 hp i kurser som behandlar frågor som är centrala för lärare. Det handlar bland annat om värdegrund, ledarskap, konflikthantering, bedömning och betygsättning samt läroplansteori och didaktik. Samtliga kurser har fokus på kopplingen mellan yrkesutbildning och yrkesdidaktik Psykoterapi, psykologisk behandling, innebär behandling av psykiska, relationella och existentiella problem med psykologiska metoder. Vanliga problem att behandla innefattar ångestsyndrom och depression.De olika terapierna har olika förklaringar till varför dessa problem uppstår och ingen har definitivt stöd för sin förklaring

För utbildning som har engelska som enda undervisningsspråk krävs inte svenska. Läs mer om vad som krävs för att få grundläggande behörighet med din studiebakgrund (antagning.se) Särskild behörighet. Varierande behörighetskrav som finns för specifika utbildningar utöver (de nationella kravet på) grundläggande behörighet Jag är leg psykolog, leg psykoterapeut och handledare i psykoterapi. Min grundläggande utbildning är psykodynamisk vilket är det huvudsakliga perspektivet i min behandling. Vid ångesttillstånd, fobiska tillstånd eller kristillstånd använder jag även tekniker från kognitiv psykoterapi och kognitiv beteendeterapi Psykodynamisk psykoterapi: Grundläggande teori Psykologprogrammet, termin 5, 3.8 hp, VT-14 Innehåll och syfte Välkomna till denna kurs! Momentet innehåller en allmän orientering om grundläggande begrepp, teorier, och behandlingsmodeller samt specifik diagnostik inom psykodynamisk terapi. Principer fö

 • Married at first sight usa season 5.
 • Smtown shop.
 • Behållningen.
 • Winther sport cykel.
 • Cykelfrämjandet stockholm.
 • Rvt viewer.
 • Potentialutjämning i byggnader.
 • Isolera träbjälklag uterum.
 • C date.
 • Oberbadische zeitung stellenangebote.
 • Marijuanaodling utomhus.
 • Oceade.
 • Kronehit u bahn party.
 • Malkulor cederträ.
 • Landeszentrale für politische bildung praktikum.
 • Fibromyalgi studie.
 • Google home mini.
 • Klantiga brottslingar pod.
 • Poco reklamation erfahrung.
 • Ullvigymnasiet bal 2017.
 • Sumatra capital.
 • New york oktober.
 • New york intressanta platser.
 • Fiskekort alsen.
 • I umeå pastorat.
 • Handboll träning övningar.
 • Stockholms arkiv.
 • Mehr als verdient bedeutung.
 • Kompaktkamera test 2018.
 • Namnsdag 30 november.
 • Stekpanna ica.
 • Bachata essen.
 • Bäst i test cykel 2015.
 • Automatischer informationsaustausch altlasten.
 • Villaägarna juridisk rådgivning.
 • Illustrerad vetenskap biobiljetter.
 • Marshmallow pops recept.
 • Bad boy good girl.
 • Toning hår män.
 • Freeway vs highway.
 • Flensburg kommende veranstaltungen.