Home

Äganderätt källkod

pellesoft.se - 25 / Äganderätt till källkod

Äganderätt till källkod Postad 2005-01-25 av Kajsa Blomgren i sektionen ASP.NET , C# , Okategoriserat med 0 Kommentarer | Läst av: 11776 , Betyg: 100% Föror Vem har äganderätt till källkod? Ett utvecklingsföretag får en muntlig beställning på att skapa ett unikt program och delbetalningar betalas ut under tiden löpande som skall slutbetalas mot en faktura men vem äger källkoden till programmet Eftersom källkod ofta är ett resultat av mödosamt mänskligt tankearbete, som på sitt sätt är unikt, representerar den ett stort värde för upphovsmannen eller ägaren. Det-ta värde har fått ett rättsligt skydd genom upphovsrätten bl. a mot eftergörande, d.v.s. kopiering. Källkoden kan också betraktas som en företagshemlighet Bortse ifrån att begreppet äganderätt egentligen inte är tillämpbart när det handlar om upphovsrätt, då det i juridisk mening bara finns ett antal specificerade rättigheter som upphovsmannen kan överlåta, och fundera över konsekvenserna Äganderätt till en upphovsrättighet innebär inte samma sak som äganderätt till en fysisk sak. Som kommer att visas nedan har en förvärvare av en upphovsrättighet inte rätt att överlåta upphovsrättigheten vidare om inte detta uttryckligen avtalats mellan parterna, medan en )

Sv: äganderätt till källkod? - pellesof

 1. Upphandling av IT - inlåsningseffekter och möjligheter Uppdragsforskningsrapport 2013:2 En rapport skriven av Richard Wessman på uppdrag av Konkurrensverke
 2. Testamente och full äganderätt. 2013-05-15 i Make. FRÅGA Om jag har förstått rätt så innebär fri förfoganderätt att man i princip får göra vad man vill med ett arv, förutom att testamentera bort det. Finns det möjlighet att kringgå detta så att efterlevande maken även har rätt att testamentera till vem den vill
 3. Källkoden är den skrivna formen av ett datorprogram och åtnjuter skydd som ett litterärt verk enligt URL. Källkoden kan hållas sluten. Den benämns då som proprietär källkod och kan åtnjuta skydd som företagshemlighet enligt FHL. Källkoden kan också bli öppen i syfte att främja vidareutnyttjande. Öp
 4. källkod, processer, know-how, affärshemligheter, kommersiella dokument och planer. 3. Leverantörens huvudsakliga åtaganden 3.1 Leverantören är väl medveten om Tjänstens till-tänkta användningsmiljö och användningssätt. Le-verantören garanterar att Tjänsten och Resultatet är väl lämpade för ändamålet

All information om äganderätt, varumärkesrätt och upphovsrätt samt begränsade rättigheter ska återges på din reservkopia av Programvaran. 4. Programvara med öppen källkod. (a) Denna programvara kan åtföljas av komponenter som omfattas av villkor för öppen källkod. Detta framgår av dokumentationen som medföljer en enhet bostadsrätt eller äganderätt? Skrivet av: Elin S: Vi håller på att leta efter ett radhus, och har tittat på några med äganderätt som kostar cirka 1,5 miljon, och några bostadsrättsradhus som kostar runt en halv miljon men med rätt så hög månadsavgift Viktiga sådana är äganderätt och allemansrätt. Av lagen framgår bland annat att ingen kan tvingas avstå sin egendom till det allmänna eller till någon enskild genom expropriation eller liknande eller tåla att det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad utom när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen Skall man ge alla kunder äganderätt till källkod på varje projekt så kan man snart inte utveckla någonting eller för sitta och obfuskera kod i all oändlighet för att se till man inte gör upphovsrättsintrång. Det skulle verkligen till stora summor om jag skulle kunna tänka mig att ge en kund ensam upphovsrätt till kod jag producerat Gratis, öppen källkod och funktionsrikt. Med bara 40 kilobyte har drömmen om lätta interaktiva diagram nu blivit verklighet. HTML5 Canvas-teknik säkerställer att detta diagram (till skillnad från bilder) alltid ser perfekt ut på alla enheter

Eftersom det är öppen källkod, är det ett lämpligt alternativ för företag som vill ha fullt ägande av sitt innehåll, och som inte redan använder WordPress för sin webbplats. Fördelar. Gratis och öppen källkod. 100% äganderätt och kontroll av innehåll. Utökningsbar med ett stort antal moduler och teman (5 000+) Vad är SaaS? För dig som vill få en uppdatering av de grundläggande begreppen om SaaS och centrala begrepp. Se vår uppsamling i detta inlägg. Vill du läsa mer om hur SaaS-avtalet är uppbyggt juridiskt, gå då vidare till nästa inlägg här. Introduktion till SaaS SaaS är förkortning på software as a service (mjukvara som tjänst) och [

Merparten av källkoden till Chrome är tillgänglig utan kostnad enligt de programlicensavtal för öppen källkod som finns på https: Meddelanden om äganderätt. Underlicenstagaren får inte och ska kräva av sina distributörer att inte på något sätt ta bort meddelanden om upphovsrätt,. ÖPPEN KÄLLKOD-LICENSER. Du medger att vissa komponenter i programvaran kan täckas av licenser för öppen programvara ÄGANDERÄTT. Rättsanspråk, äganderättigheter och immateriella rättigheter i Programvaran stannar kvar hos F‑Secure och/eller dess licensgivare

Vem äger programkoden? - Computer Swede

 1. Sidan 2- Äganderätt Företagsamhet, juridik och ekonomi. Beror ju lite på om man använder open-source i någon del av det man levererar
 2. Den långvariga juridiska striden mellan SCO Group och IBM om äganderätt till källkod kan avslöja några intressanta relationer, efter att IBM i veckan begärde att HP, Microsoft, Sun och BayStar Capital skulle överlämna dokument som rör deras kommunikation med SCO
 3. Den är utformad för att ge de yttre ramarna för ett avtal om upplåtelse av en mjukvarulicens och underlättar för dig som vill säkerställa att vissa viktiga allmänna bestämmelser ingår i licensavtalet. Bland dessa finns avtalsvillkor som bland annat reglerar allmänna bestämmelser kring källkod, äganderätt och ansvarsbegränsningar

OM BEGREPPET ÄGANDERÄTT I FASTIGHETSRÄTTEN SvJ

 1. Äganderätt. I förhållande till Källkod. Om Litium ställer in sina betalningar, inleder förhandlingar enligt lagen om företagsrekonstruktion eller försätts i konkurs har Kunden med de begränsningar som framgår nedan, rätt att få del av källkoden/koderna. Äganderätten,.
 2. Äganderätt till källkod? Juridik. I de konsultföretag där jag har arbetat som utvecklare är det leverantören som äger källkoden
 3. Fördelen med den öppna källkoden som Kommunförbundet erbjuder är att rättigheten till källkoden förblir i kommunens ägo, vilket betyder att kommunen har beslutanderätt över koden. Det kan vara svårt att skapa samarbete kring systemutveckling om äganderätt till system, kod och annat material ligger i en tredje parts händer

Källkod och annan implementation (t.ex. bildfiler) Följande dokument är beroende på projektet i sig samt ert egna och kundens behov: Ordlista; Äganderätt. Allt som producerats under projektets gång ägs individuellt av alla projektets parter. Det vill säga studenterna i projektgruppen, kunden samt Linnéuniversitetet Vid alla offentliga mjukvaruprojekt bör staten kräva att få full äganderätt till källkoden och dessutom göra den öppet tillgänglig. Då kan även mindre aktörer bidra med underhåll etc. Källkod får inte avslöjas. i synnerhet inte rättigheter som gäller företagets namn eller industriell äganderätt, som patent, bruksmodeller eller varumärken, och inte heller skall Schaeffler omfattas av någon motsvarande skyldighet att bevilja sådana rättigheter.. Dessa logotyper använder sig även min svärson av på sin hemsida. Givetvis med restaurangernas medgivande. Målsägaren hävdar också att min svärson plagierat delar av texten från hans hemsida vilket jag har svårt att uttyda vid närmare granskning. Min svärson har absolut inte tagit något från målsägarens källkod. Mina frågor.

programvara, källkod, dokumentation, databaser, register, rapporter, band och allt annat material som kan erhålla upphovsrättsligt skydd), (ii) äganderätt till resultat som skapats immateriellt och som skyddas av sekretess, inklusive men inte begränsat till know-how och affärshemligheter, och (iii) alla ansökningar begränsat till programvara, källkod, dokumentation, databaser, register, rapporter, band och allt annat material som kan erhålla upphovsrättsligt skydd), (ii) äganderätt till resultat som skapats immateriellt och som skyddas av sekretess, inklusive men inte begränsat till know-how och affärshemligheter, och (iii

Allt innehåll i CURVES, såsom text, grafik, logotyper, koner, bilder, ljudfiler, digitala nedladdningar, objektkod, källkod och programvara ägs eller licenseras av EcoGuard. 4.2 Inget i dessa Villkor ska tolkas som att EcoGuard helt eller delvis överlåter någon av EcoGuards materiella eller immateriella rättigheter till Användaren 16 Äganderätt och nyttjanderätt till immateriella rättigheter.....24 17 Rättighetsintrång.....24 Datum 2017-12-15 Sid 2 (33) Dnr 23.3-5559-17. 18 Behandling av personuppgifter källkod, Publik molntjänst, Privat molntjänst respektive Konsulttjänst som ingår ningsdataunderlag, källkod, processer, know-how, affärshemligheter, kommersiella dokument och planer, handböcker, bruksanvisningar, in-struktioner, beskrivningar och annan information avseende Varan/Tjänsten. Äganderätt 8.2 Äganderätten till allt Underlag som framkommer hos Leverantören eller dennes underleverantöre Genom att placera öppen källkod i samma kategori som outsourcing och offshoreproduktion döljer Friedman storföretagens girighet, monopoltendenser och maktutövning, och framställer.

Enligt ett internt Microsoft-pm har mjukvarujättens försök att svartmåla öppen källkod och framför allt Linux, misslyckats Allmänt uppdragsavtal PARTER Mellan å ena sidan [företag/organisation], [organisationsnummer], [adress] (Leverantören) och å andra sidan [företag/organisation], [organisationsnummer], [adress] (Kunden) träffas härmed följande uppdragsavtal (Avtalet). Kunden och Leverantören kallas nedan var för sig som Part och gemensamt som Parterna. 1 BAKGRUND OCH. Öppen källkod - poetiska licensen november 15, 2010 Det går inte att undvika att få ett leende på läpparna när man läser den poetiska licensen - en tolkning av BSD-licensen författad av Gervase Markham (han betonar dock bestämt att den inte OSI-godkänd och därför inte bör användas som riktig licens)

Äganderätt och grundlag Frihetsportale

Öppen källkod, IT-rätt och säkerhet, IG020G Magnus.eriksson@miun.se Föreläsning 2 - Immaterialrätt: IP-avtal, verkshöjd, patent, mjukvarupatent, Kritiker menar att utvecklingen har gått mot att enskilda individers äganderätt står i centrum på allmänintressets bekostnad, ett långt tankesteg från det ursprungliga på 1800-talet At Microsoft our mission and values are to help people and businesses throughout the world realize their full potential

Friköpt == Äganderätt ? Byggahus

Äganderätt. Allt som producerats under projektets gång (nedan kallat produkten) ägs individuellt av alla projektets parter. Det vill säga du som student, ev. kund samt Linnéuniversitetet. Vilken som helst av dessa parter kan använda produkten eller delar av produkten till vilka ändamål som helst utan att meddela någon annan part DNG är ett allmänt tillgängligt arkivformat för lagring av Raw-kamerafiler. Adobe DNG Converter är ett kostnadsfritt verktyg som du kan använda till att konvertera filer från mer än 350 olika kameror till DNG Äganderätt 6.1 Allt innehåll på Webbplatsen, inklusive text, grafik, logotyper, ikoner, bilder, ljudfiler, digitala nedladdningar, objektkod, källkod och/eller annat liknande material ägs eller licensieras av NCC Källkoden för ett verk avser den form av ett verk som är att föredra för att göra förändringar av verket. För ett körbart verk avser källkoden all källkod för moduler det innehåller, samt alla tillhörande gränssnittsfiler, definitioner, scripts för att kontrollera kompilering och installation av den körbara Programvaran Intellektuell och industriell äganderätt. (inklusive källkod och objektkoder), såväl som de olika elementen som utgör denna webbplats (texter, grafik, fotografier, videor, ljudinspelningar etc.) (Innehållet) , motsvarar ESPHOUSES eller dess licensgivare

Äganderättsförbehåll - Köprätt - Lawlin

Detta ska emellertid inte gälla för källkod till programvara byggd på öppen källkod (open source), vars licensvillkor har företräde framför dessa Användarvillkor när sådan programvara övergår på annan och tillgång till källkoden krävs. Ansvar för fel gällande äganderätt och kvalitet Jag säger inte att Google inte skall kunna utöva sin fulla äganderätt (är själv 100% kapitalist och 100% för privat ägande, och äganderätt). Det sagt så tycker jag ändå att det ligger en stor fara i när så mycket av vår globala information och kommunikation, kan godtyckligt censureras och filtreras av de två stora megaföretagen Google och Facebook programvara med Öppen kÄllkod distribueras med fÖrhoppning om att den Är anvÄndbar, men den tillhandahÅlls i befintligt skick utan nÅgon uttrycklig eller underfÖrstÅdd service, inklusive men inte begrÄnsat till, den underfÖrstÅdda servicen fÖr sÄljbarhet eller lÄmplighet fÖr ett visst ÄndamÅl, eller nÅgon service avseende ÄganderÄtt eller mot intrÅng

Skillnaden mellan öppen källkod och kommersiell programvara . Kommersiellt tillgänglig programvara eller proprietär programvara ger inte åtkomst till källkoden eftersom programvaran är andras immateriella äganderätt. Som ett resultat betalar användarna ofta för det Genom att använda öppen källkod kan man genom fria program gratis ta del av och kontrollera vad som beslutats. I slutänden är detta kärnan i den svenska offentlighetsprincipen och i att vara medborgare. Format för hur datafiler lagras har ändrats

Video: Software broncode - Information Technology Achtergronde

ÄGANDERÄTT 5.1 Allt innehåll på Plattformen, inklusive text, grafik, logotyper, ikoner, bilder, ljudfiler, digitala nedladdningar, objektkod, källkod och/eller annat liknande material ägs eller licensieras av Ski Team. 5.2 All användning av Ski Teams varumärken,. Upphovs- och äganderätt till den bakomliggande källkoden ägs av All Ears. Ingen del av hur tjänsten fungerar får analyseras av användaren/kunden. Tillgänglighet. All Ears är tillgängligt dygnet runt. Drift kan pausas när som helst för underhåll eller andra åtgärder. Fel åtgärdas så snart vi har möjlighet att göra detta. Suppor Äganderätt. Produktens programvara och all världsomfattande upphovsrätt, Öppen källkod. Vissa programobjekt som ingår med produktens programvara är föremål för licenser för öppen källkod eller kostnadsfri programvara (programvara med öppen källkod) Inledning Numera har väl de flesta hört talas om öppen källkod förut, eller åtminstone om det främsta exemplet: Linux. Mindre välkänt är vad som driver programmerarna att göra resultatet av sitt arbete tillgängligt för alla att använda helt gratis. Det ligger antagligen nära till hands för många att förklara det hela som ett utslag av altruism, de

Parterna emellan förbehåller sig Automile alla rättigheter, äganderätt och andra intressen till Tjänsten samt alla förändringar, förbättringar och avlett arbete från Tjänsten, alla relaterade uppfinningar, knowhow, design, metoder, dokumentation, rapporter, specifikationer, all information som samlats vid din användning av Hårdvara och Tjänsten och analyser avseende sådan. ÄGANDERÄTT. GFN, inklusive alla immateriella rättigheter, med programvara från tredje part som licensierats av en NVIDIA-leverantör och/eller programvara med öppen källkod som tillhandahålls under en licens för öppen källkod Vi informerar våra kunder att rättigheterna för FUNIDELIA så som innehåll, design och källkod av denna hemsida är skyddade enligt gällande den spanska och internationella lagstiftningen om immateriell och industriell äganderätt. ®Funidelia är ett registrerat varumärke Tags: äganderätt, Fildelning, fildelningsdebatt, Immaterialrätt, Informationspolitik, intellektuell äganderätt, patent, Piratpartiet, skapande, upphovsrätt. Surveillance Tetris Tetris-clone The Pirate Bay Totalitarian Totalitarianism Tower Defense Ung Pirat upphovsrätt Vista Öppen källkod öppna format. Du får dock inte kopiera, distribuera, modifiera, överföra, återanvända, länka till eller använda något material på Hemsidan för offentliga och/eller kommersiella ändamål, inkluderat (men inte begränsat till) text, fotografier, grafik, tabeller, bilder, ikoner, teknik, mjukvara, audiovisuella verk och ljudmaterial, grafiska design, källkod och ämneskoder, e-postadresser och.

Källkoden till Google Chrome är tillgänglig kostnadsfritt enligt de programlicensavtal för öppen källkod som finns på https: all äganderätt och alla intressen, inklusive alla immateriella rättigheter till Tjänsterna (oavsett om rättigheterna är registrerade eller inte, och oavsett var i världen dessa rättigheter finns) Användarvillkor för Google Workspace Marketplace Presentation. 1.1 Google Workspace Marketplace (marknaden) ägs och drivs av Google Inc. Din användning av.

Äganderätt - Bonav

Alla kopior måste innehålla alla meddelanden om upphovsrätt och andra meddelanden om äganderätt som originalet innehåller. För inbäddad programvara på en Logitech-produkt får du bara använda en (1) kopia, enbart på den Logitech-produkt du äger eller har kontroll över, eller med den Logitech-tjänst som används av dig Äganderätt Weblink IP Phone AB äger källkod och alla rättigheter för Weblink InFinity. Användarmanual Användarvänlighet och enkelhet har varit ledorden i utvecklingen av Weblink InFinity. Det finns användarmanualer i PDF-format som guidar var de vanligast funktionerna finns och hur de fungerar Ingen laglig rätt eller äganderätt relaterad till Tjänsten eller sådan konfidentiell infor-mation relaterat till Tjänsten överförs till Kunden under dessa villkor. 9.3 Viss källkod från tredje part kan ingå i Tjänsten och är underkastad den aktuella tredje partens licenser. För mer information om tredjepartslicenser klicka här

Köpa äganderätt - Peab Bosta

ÄganderÄtt Detta avtal ska inte påverka någon av de immateriella rättigheter som parterna hade innan detta avtal trädde i kraft, och parternas rättigheter till t.ex. dokument, programvara och/eller delar därav ändras inte som en följd av att parterna lämnar dessa till varandra i enlighet med avtalet Äganderätt. Neato och dess licensgivare är ensamma ägare till Produktprogramvaran och alla dess globala upphovsrätter, Varje programvarudel i Programvaran med öppen källkod licensieras i stället enligt villkoren i de slutanvändarlicenser som medföljer sådan Programvara med öppen källkod

Det bör påpekas att utkastet till konvention som överlämnades till 2006 års diplomatkonferens förtecknade två andra protokoll, ett protokoll 4 om industriell äganderätt inom gemenskapen, som varit uppe till diskussion här i samband med artikel 22.4 (1 ), och ett protokoll 5 om förhållandet mellan Luganokonventionen och 2005 års Haagkonvention om avtal om val av domstol (2 ) 3Jane producerar en enorm mängd data i form av anpassad källkod, databasscheman, dynamiskt genererat webbinnehåll, företags e-post och annan äganderätt som måste skyddas. Det är både viktigt för de tjänster de tillhandahåller och avgörande för företagets operativa effektivitet Öppen källkod Kod för tredje part kan ingå i Tjänsterna och Produkterna.Sådan kod för tredje part kan omfattas av GNU Lesser General Public License (LGPL) och/eller andra licenser för öppen källkod (kollektivt benämnt Programvara med öppen källkod).Programvaran med öppen källkod är licensierad under villkoren för licensen som åtföljer sådan Programvara med öppen källkod

Du får inte (och Du får inte heller låta tredje part) (i) kopiera, ändra, anpassa, översätta eller på annat vis skapa härledda verk av Programvaran eller Dokumentationen, (ii) bakåtkompilera, dekompilera, demontera eller på annat vis försöka utröna Programvarans källkod, utöver vad som uttryckligen är tillåtet enligt lagstiftningen där Du befinner dig, (iii) hyra ut, leasa. Visa källkod för Väster 3:14-3:17 ← Väster 3:14-3:17. Hoppa till: navigering, sök. Du har inte behörighet att redigera denna sida, av följande anledning: Den handling du har begärt kan enbart utföras av användare i gruppen Användare

Testamente och full äganderätt - Make - Lawlin

 1. Äganderätt. Titel, äganderättsrättigheter och rättigheter beträffande immateriell egendom i och för Mjukvaran och eventuella kopior av denna, disassemblera eller på annat sätt försöka komma åt Mjukvarans källkod. Du tillåts ej dela med dig av, hyra ut, leasa, inteckna,.
 2. Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin, som tillträdde våren 2018, är självkritisk - nu försöker hon gå till botten med myndighetens stödkaos ända ner på källkod. En IT-ansvarig ska också tillsättas i ledningsgruppen
 3. Om man anser att äganderätt är central, väljer man program med öppen källkod och som sparar filer i fria filformat. I ett litet större perspektiv är det inte så konstigt att filändelser som standard är dolda i Windows
 4. Vid beräkning är källkod varje samling av koder, eventuellt med kommentarer, skrivna med ett mänskligt läsbart programmeringsspråk, vanligtvis som vanlig text.Källkoden för ett program är speciellt utformad för att underlätta arbetet för datorprogrammerare, som anger vilka åtgärder som ska utföras av en dator främst genom att skriva källkoden
 5. Långsiktighet Tänker du långsiktigt när du väljer programvara för att samla in, bearbeta och analysera data? Alla har vi exempel på program som vi kan väl och känner oss bekväma med, men ofta glömmer vi att tänka på att datafiler inte bara ska kunna hanteras under några år utan att tidsperspektivet bör vara längre än så
 6. källkod, processer, know-how, affärshemligheter, kommersiella dokument och planer. 2.13 Uppdraget avser det uppdrag som ska utföras och leverans av det Resultat som ska levereras. 2.14 Uppdragsbeskrivningen avser beskrivningen av hur Uppdraget ska utföras och vari Resultatet ska bestå och biläggs Kontraktet. 3

godkännande har du därför inte rätt att hävda äganderätt till, publicera, kopiera, överlåta, licensiera eller annars på annat immaterialrättsligt relevant sätt förfoga över API:ets källkod eller anropsstruktur tillhörande Mobilus och dess leverantörer som innehas med äganderätt. Du är införstådd med att inte dekompilera, ta i sär, utföra så kallad reverse engineering eller på vad sätt det vara må rekonstruera, identifiera eller upptäcka någon källkod, bakomliggande idéer källkod från programvaranIngen ti. tel till eller äganderätt i den immateriella äganderätten överförs till dig. Alla tillämpliga rättigheter för den intellektuella egendomen ska förbli hos Balboa Water Group och dess leverantörer. 16 bwa™ Användarguide Undantag: Källkod till öppen programvara vars licensvillkor ger åtkomst till källkod om de har företräde framför dessa villkor. upphovsrätt eller andra former av äganderätt, överföra innehåll med virus eller annan typ av programmering som kan skada programvaran maskinvara, programvara, källkod och andra delar som används för att tillhandahålla Tjänsten, bortsett från de rättigheter som Com Hem uttryckligen ger Kunden för Kundens användning av Tjänsten och sådan konfidentiell information relaterat till Tjänsten. Ingen laglig rätt eller äganderätt relaterad till Tjänsten elle

 • Jeu ariane simulation.
 • Åre mtb xc.
 • Multiplikationstecken mac.
 • Receptarie till apotekare uppsala.
 • Antal bostadsrättsföreningar i stockholm.
 • Vätterns värdshus lunch.
 • Åre mtb xc.
 • Svenska kennelklubben.
 • Jack sock eric sock.
 • Infälld skjutdörr glas.
 • Ska barn duscha varje dag.
 • Hemförsäkring student if.
 • Brf strandbyn trelleborg.
 • Gap kläder sverige.
 • Restaurang uppsala.
 • Selbstständig gastronomie verdienst.
 • Curse of chucky film.
 • Six day war.
 • Human resource management journal.
 • Ikea hund.
 • Vem vet lisa ekdahl.
 • Bomberjacka dam hm.
 • Samoa map.
 • Landcodes europa telefoon.
 • Fabriken bästekille 2018.
 • Bilskrot göteborg ringön.
 • Facebook gelikte seiten löschen.
 • Panokitt lim allround white500.
 • Exoftalmometer.
 • Packa upp.
 • Premier göteborg.
 • Bangerhead kontakt.
 • Team windows.
 • Ford kuga 2017 pris.
 • Hundpensionat pris per dygn.
 • Illamående tillbaka v 14.
 • Samsung laserskrivare test.
 • Speed physics.
 • Längste schlange der welt.
 • Kväkarna göteborg.
 • Babys fotografieren buch.