Home

Sexköpslagen straff

Lag (1998:408) om förbud mot köp av sexuella tjänster

Sexköpslagen har funnits i nästan 20 år men har hittills bara resulterat i ett fåtal fängelsedomar. Straffen måste skärpas. Det måste få kosta mer att förstöra andra människors liv. »De såg det som att jag köper den här människan i 30 minuter och så gör jag vad jag vill« Fem av åtta riksdagspartier vill se hårdare straff för sexköp, rapporterar P3 Nyheter. I höstas var det bara Vänsterpartiet som röstade för att ta bort bötesbeloppet och ändra straffet till fängelse i alla lägen - men nu vill även SD, S, MP och KD skärpa straffet Skärpta straff vid sexköp av barn och andra särskilt utsatta Motion 2017/18:2358 av Richard Jomshof (SD) För att lösa problemet med för låga straff och för att göra sexköpslagen mer effektiv bör såväl grovt köp av sexuell tjänst samt köp av sexuell handling av barn medföra ett minimistraff fängelse som minimistraff Sexköpslagen innebär att det är illegalt att köpa sexuella tjänster. Det är dock fortfarande legalt att sälja sexuella tjänster. På den här sidan hittar du information om utredingen bakom sexköpslagen samt allamän information om själva lagen COSTUMES MENS RENAISSANCE from Costume SuperCenter Utdrag från Wikipedia om utredningen som log bakom sexköpslagen

Den svenska sexköpslagen har varit framgångsrik Publicerad 11 oktober 2016. Det svenska förbudet mot köp av sexuella tjänster trädde i kraft den 1 januari 1999. Sverige var då det första landet i världen att kriminalisera köp, men inte försäljning, av sex. Det. Brå ska även kartlägga vilka som köper och säljer sex, hur köpen initieras och genomförs samt vilka straff som döms ut. Sexköpslagen, som gjorde det straffbart att köpa sexuella. Straffet för sexköp skärps den 1 juli i år. Den som köper sexuella tjänster ska hädanefter kunna dömas till fängelse i ett år. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss som klubbas idag, erfar SvD Sexköpslagen straffar sexarbetare. juni 6, 2020 · Filed under Uncategorized. Elsa har sålt sex i snart tio år. Hon menar att den svenska sexköpslagstiftningen motverkar sitt syfte. - Man pratar om lagen som ska vara till för att hjälpa kvinnor, men den är till för att straffa

Så har det gått sedan sexköpslagen började gälla: I grund

Vänsterpartiet vill att personer som köper sex ska straffas med fängelse. I nuläget döms de som bryter mot sexköpslagen med böter, men Vänsterpartiet vill se en skärpning. - De, ofta män, som köper kvinnors kroppar måste få ett kännbart straff, säger Vänsterpartiets rättspolitiska talesperson Linda Westerlund Snecker till Ekot Här samlar vi alla artiklar om Sexköpslagen. Fler artiklar hittar du i följande artikelserier: Sexhandeln i Sverige och EU-valet: Svenska resultatet. Andra ämnen som ofta förekommer i artiklar om Sexköpslagen är: Prostitution, Människohandel, Sexualbrott och Åsa Lindhagen Men i sitt försvar för sexköpslagen förvandlas vänstern plötsligt till svavelosande moralpredikanter och inkvisitorer som med straff, tvång, hot och stigmatisering vill inskränka de människors sexliv som rör sig utanför normen Sexköpslagen har starkt stöd. Sverige införde världens första sexköpslag baserat på en politisk enighet kring att det är ett övergrepp att köpa en annan människas kropp. Sexköpslagen har fungerat väl, den har gjort Sverige mindre attraktivt för människohandlare och fått flera länder att följa efter med motsvarande lagstiftning Prostitution definieras som: När minst två parter köper eller säljer sexuella tjänster mot ersättning (vanligen ekonomisk); vilken utgör en förutsättning för den sexuella tjänsten (SOU 1995:15). I Sverige är köp av sexuell tjänst förbjudet, men inte försäljning av sexuella tjänster. Lagen trädde i kraft den 1 januari 1999 och var en del av Kvinnofridspropositionen som slog.

Sexarbetaren Lisa: »När man ökar straffen blir det

Prostitution (av latin pro-stituere, offentligt ställa ut), kallas den verksamhet där en eller flera personer utför sexuella handlingar åt en annan mot betalning. Ersättningen kan tillfalla utföraren eller den person som organiserar prostitutionen. I Sverige infördes från 1812 och framåt flera olika förordningar om kontroll av prostituerade för att begränsa spridningen av.

Vilket straff kan bli aktuellt vid sexköp? - Påföljder

 1. skats. Det är uppenbart att lagen måste hänga med sin samtid. S-kvinnor var därför glada när regeringen nyligen kom med beskedet att Brottsförebyggande rådet (Brå) får i uppdrag att göra en översyn av den svenska sexköpslagen
 2. Skärpta straff är också en viktig signal till sexköpare - straffen ska vara kännbara, ge konsekvenser, signalera allvaret i brottet. Det gör det inte i dag, därför bör brotten alltid ge frihetsberövande straff. Sexköpslagen ska gälla för svenska medborgare som köper sex utomlands. Det här kravet står även regeringen i dag bakom
 3. Sexköpslagen straffar de prostituerade Regeringen hävdar att man vill förbättra situationen för kvinnor i prostitutionen. Men efter flera års forskning om svensk prostitutionspolicy, där jag bland annat intervjuat närmare tjugo sexsäljare, tvivlar jag
 4. Äntligen hårdare straff för sexköp 27 januari 2011 15:27 - Det är bra att det nu blir en skärpning av sexköpslagen. Vi har länge krävt att straffet för sexköp ska bli hårdare. Det säger Anna Wallenius, ledamot av riksdagens justitieutskott (S). - Från Socialdemokraternas håll har vi länge krävt en skärpning av sexköpslagen
 5. + Sexköpslagen innebär ett förbud mot att skaffa sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning.Straffet är dagsböter eller fängelse i högst ett år. Den som förmår en person under 18 år att delta i en sexuell handling mot ersättning döms för sexuell handling mot barn
 6. I morgon är det femton år sedan sexköpslagen röstades igenom, och för snart två år sedan skärptes straffskalan

Förbudet mot köp av sexuella tjänster har gett en normerande effekt mot sexköp och motverkat organiserad människohandel. Det skriver Ruth Nordström och Elise Lindqvist från Scandinavian Human Rights Lawyers i.. Köpte sex av tonårsflicka - 20-tal män kan åtalas enligt nya sexköpslagen Uppdaterad 2020-10-31 Publicerad 2020-10-31 Poliserna Peter Ljungdahl och Per Björkman hämtar in en 40-årig man. Om den franska sexköpslagen som straffar köparen. Publicerad 2014-02-03 av Malin under Sexhandel och trafficking i Europa.. I slutet av november röstade det franska parlamentet om en ny lag som kriminaliserar köp av sexuella tjänster

Skärp straffen för sexköp - Dagens Aren

 1. Nils Cederstierna, expeditionschef i Regeringskansliet, ska överväga om sexköpslagen behöver skärpas (Foto: Pawel Flato, Regeringskansliet) RÄTTSVÄSEN. Regeringen är inte nöjd med allt för milda domar vid sexköp. En utredare, Nils Cederstierna, får därför i uppgift att granska om det behövs en skärpning av lage
 2. Brott mot sexköpslagen ger i dag böter eller max ett års fängelse. I princip inga sexköp leder till frihetsberövande straff, väldigt få lagförs ens. Det beror delvis på den låga straffskalan - brotten ses inte som tillräckligt allvarliga för att lägga mer resurser på
 3. dre grovt, dömes för dråp till fängelse, lägst sex och högst tio år
 4. Nyheter om Sexköpslagen från den svenska pressen. Vi samlar nyheter om Sexköpslagen från över 100 svenska källor. Sexköpslagen
 5. Vänsterpartiets rättspolitiske talesperson, Lena Olsson, tror inte på förslaget att göra skillnad på kvinnor i sexköpslagen. Att skärpa straffet enbart för de män som köper sex av offer.
 6. Den skamliga sexköpslagen! Vi har tydligt förklarat att kvinnorna behöver vård, inte straff. Dessutom är de naturligtvis helt oskyldiga offer även i detta sammanhang. M-P:Och de som kallas vanliga svenska män, de behöver alltså straff, redan första gången
 7. ska nån typ av brott. Visserligen föreslår de längre Läs mer Kategorier Brott , Kri

Straffet för sexköp är 50 dagsböter, något som HD bestämde praxis till genom en dom 2002, när sexköpslagen funnits i bara tre år. Ibland blir inte påföljden mer än böter på 2000 kronor för att delta i global kvinnohandel. Det är också ett ytterst litet fåtal av sexköparna som lagförs Sexualbrott i Sverige är brott mot 6 kap brottsbalken. [6] Kapitlet straffbelägger våldtäkt, sexuellt tvång, sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning, våldtäkt mot barn, sexuellt utnyttjande av barn, sexuellt övergrepp mot barn, utnyttjande av barn för sexuell posering, köp av sexuell handling av barn, sexuellt ofredande, köp av sexuell tjänst, incest och koppleri Skärpt straff för köp av sexuell tjänst . Prop. 2010/11:77 . Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 mars 2011 . Fredrik Reinfeldt . Beatrice Ask (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Förbudet mot sexköp är ett typiskt exempel på hur staten går långt över gränsen för vad den bör lägga sig i. Oavsett vad man själv, eller majoriteten, har för uppfattning om sexköp är det inte statens uppgift att agera moralpolis

Fem av åtta partier vill se hårdare straff för sexkö

 1. Debatt Kristdemokraterna vill exportera sexköpslagen Att förbjuda sexköp utomlands är inte möjligt. Men Kristdemokraterna vill att andra länder ska ta efter den svenska sexköpslagen så att sexköp blir olagliga i Tyskland, precis som det är i Sverige, skriver Andreas Carlsson i en replik till Talita
 2. Böter bör vara det normala straffet för sexköp även i framtiden. Det säger Liberalernas rättspolitiske talesperson Johan Pehrson till Ekot med anledning av att Vänsterpartiet nu vill skärpa sexköpslagen. Om fängelse blir den normala påföljden riskerar det snarare att skada ännu mer, säger han till radion
 3. Återigen debatteras sexköp, efter att tv-kändisen Paolo Roberto åkte fast förra veckan. Och det är samma gamla argument om att ingen säljer sex frivilligt, att sexköp är våldtäkt och.
 4. Sexköpslagen är uppe på tapeten igen: företrädare för borgerliga kvinnoförbund kräver i samband med den pågående utredningen om lagen att straffet skall skärpas, skriver Svenska dagbladet. Anledningen är att det sägs vara löjligt att brottet bara kan ge upp till sex månaders fängelse (centerpartiets Anna Qarlsson) och att vi måste markera från samhällets sida at
 5. Insändare: Sexköpslagen försvårar kamp mot människohandel Annons Många sexköpare skulle anmäla människohandel om de inte själva riskerade straff, anser skribenten
 6. Sexköpslagen straffar de prostituerade (Petra Östergren) Om sexköpslagens konsekvenser. Publicerad i Expressen 2003-11-29. Regeringen hävdar att man vill förbättra situationen för kvinnor i prostitutionen

Skärpta straff vid sexköp av barn och andra särskilt

Straffen i Sverige har länge varit för låga. Det finns fler sätt att få rabatt på ett straff, än att få det skärpt. Det är fel. En person som begår ett brott måste sona sin handling mot brottsoffret och samhället genom att avtjäna ett straff Förslagen innebär att straffen för sexköp höjs genom att böter tas bort ur straffskalan och att sexköp utomlands ska vara straffbart. Kvinnorörelsen som länge arbetat för en förstärkning av sexköpslagen förutsätter att alla partier i riksdagen som sluter upp bakom förslagen Brå ska även kartlägga vilka som köper och säljer sex, hur köpen initieras och genomförs samt vilka straff som döms ut. Sexköpslagen, som gjorde det straffbart att köpa sexuella tjänster, trädde i kraft 1999. Utredningen är tänkt att ge svar på hur lagen fungerar just nu

Sexköpslagen och kopplerilagen brukar tillsammans kallas The Nordic Model i internationella sammanhang. Det finns även en tredje lag som påverkar, När det gäller köp av sexuella tjänster av minderåriga gäller andra delar i lagen, straffen för detta är hårdare och fler aktiviteter räknas in som brottsliga Bild hämtad från Internet. S-kvinnors krav för Sexköpslagen 2.0 nyheter. 2020-10-2 Idag kom ett välkommet besked - regeringen ger Brottsförebyggande rådet (BRÅ) i uppdrag att göra en översyn av den svenska sexköpslagen. Vi är jätteglada, äntligen tar steg framåt i den här frågan Med straff som dagsböter eller ett kortare fängelsestraff försökte man skrämma bort sexköparna från marknaden. Lagen fick den 1 juli 2011 även en höjd straffmaximum till ett års fängelse, Moderaterna som själva röstade emot sexköpslagen 1999 ser idag att lagen fyller ett viktigt syfte Sexköpslagen var alltså ett steg i rätt riktning, vilket gör oss mer än redo för nästa. Nu måste vi ge en annan påföljd än dagsböter. Vi måste höja straffen för övergreppen på dessa kvinnors, mäns och barns själar. Vi måste höja straffen för övergreppen som begås på deras självkänsla Borde Sverige också ha strängare straff för sexköp av traffikingoffer?- Alltså, personligen, ur ett allmänpolitiskt perspektiv, är jag skeptisk mot strängare straff för frivilliga sexköp, det vill säga där den som säljer sex - oavsett kön - gör det av egen fri vilja. Däremot ser jag gärna strängare straff när det kommer till människohandel för sexuella ändamål

Sexköpslagen Sedan 1999 är det förbjudet att betala för en tillfällig sexuell förbindelse i Sverige. Straffet är böter eller fängelse i högst ett år Sexköpslagen innebär att det är olagligt att köpa sexuella tjänster. Däremot är det inte olagligt att sälja dem. Straffet är böter eller fängelse i högst ett år. Sverige var först i världen med att kriminalisera sexköp, men inte prostitution

Ska sexköp av traffickingoffer ge strängare straff? | Ottar

Vid razzian kunde 11 män gripas som misstänkta för sexköp - varav 10 stycken erkände på plats. En av de gripna visade sig vara en känd person - och på fredagen - gick Paolo Roberto ut i Tv4 och bekräftade att det var han som gripits och nu är misstänkt för brott mot sexköpslagen. Många avbryter samarbete med Paolo Robert Sexköpslagen skärps, så att maxstraffet höjs från sex månaders fängelse till ett år. Politiker från höger till vänster är synnerligen belåtna och hänvisar okritiskt till justitekansler Anna Skarsheds utredning om sexköpslagen - som nästan alla andra har sågat, totalt. Justiteminister Ask låter meddela att hon tycker att brottet i dag inte står i proportion till straffet Sexköpslagen borde bort. Men dit tror jag att vi tyvärr inte kommer i brådrasket. Därför borde man börja med en straffrättslig reform: Brott mot morallagar borde inte kunna ge värre straff än böter. Det är orimligt att ha en lagstiftning som innebär att folk kan spärras in - bara för att de gör något som politikerna tycker. Straffet är böter eller fängelse i högst två år och för grova brott fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Sexköpslagen arbetas in i 6 kap. brottsbalken och tillämpningsområdet utvidgas till att omfatta även den som nyttjar en sexuell tjänst som någon annan betalar för

Sexköpslagen Att arbeta som eskor

Allmänna bestämmelserBrott är en gärning som är beskriven i denna balk eller i annan lag eller författning och för vilken straff som sägs nedan är föreskrivet. SFS 1994:458En Med hjälp av männen/köparnas pengar har människohandel kommit att utgöra den tredje mest lukrativa handelstyp efter vapen och droger. Och till skillnad från droger och vapen kan en kvinnokropp säljas om och om igen till allt högre belopp Från den 1 juli lever sexköpare farligare. Då höjs maxstraffet från sex månader till ett år i fängelse, beslutade riksdagen på torsdagen Etikett: Skärpta straff Straffen för sexköp måste skärpas. Av Hans-Inge Smetana, 19 maj 2020 kl 15:08, Tyvärr har även den rödgröna regeringen legat på latsidan. 2016 föreslog en utredning att sexköpslagen skulle gradindelas, alltså att det både ska finnas normalt och grovt sexköp,.

Den svenska sexköpslagen har varit framgångsrik

 1. I våras debatterade vi om skärpta straff för köp av sexuella tjänster. Nu skriver jag med Alliansen i justitieutskottet om denna viktiga förändring i Ttela, tidning i Trollhättan. Under våren fattade riksdagen beslut om skärpta straff för köp av sexuella tjänster. Ändringarna som trädde i kraft den 1 juli innebär att maxstraffet höjs från fängelse i sex månader till.
 2. Kvinnorörelsen som länge arbetat för en förstärkning av sexköpslagen förutsätter att alla partier i Det nya förslaget om höjt straff stämmer bättre överens med hur.
 3. Sänkt straff för utpressning av prostitutionskunder. Både som misstänkt för brott mot sexköpslagen och som eventuellt utpressningsoffer
 4. Gatuprostitutionen har halverats sedan Sverige förbjöd sexköp för elva år sedan. Prostitutionen..

- De senaste dagarnas engagemang mot prostitution och kvinnors utsatthet har visat vilket stöd sexköpslagen har i Sverige. Det nya förslaget om höjt straff stämmer bättre överens med hur allvarligt svenskar ser på brottet, och ger även ökade möjligheter till resurser för polisen, säger Clara Berglund, generalsekreterare för Sveriges Kvinnolobby Tove Lifvendahl skriver i SvD att det finns en ojämställd syn på män och kvinnor i den nuvarande sexköpslagen - något hon ser som ett problem. Utifrån det perspektivet ser hon många oklarheter i regeringens förslag om skärpta straff för sexköp. Anna Dahlberg i Expressen jämför människohandeln inom sexhandeln med den inom tiggeri

Svensk Myndighetskontroll: Straff - inte vård. 19 04. Publicerat av Michael Gajditza. Ta dig tid en stund att titta på den här dokumentären om ett system som straffar istället för att vårda. Det här är en dokumentär om psykiskt sjuka män med brist på socialt skyddsnät och läkarvård i USA Det är bra att det är olagligt att köpa sex. Den svenska sexköpslagen är något vi står bakom fullt ut. Att utnyttja en annan människa sexuellt ska alltid vara brottsligt. Vi vill att polisen ska bli bättre på att bekämpa prostitutionen, inte minst bland unga på internet. Centerpartiet vill: Att polisen ska bli bättre på att bekämpa prostitution på internet Höja straffen för. Under de nio år som gått med sexköpslagen har straffen för de lagförda sexköparna (som 1999 var 11 stycken och 2006 108 stycken) dock blivit högst böter och röster har höjts från flera politiska läger för skärpta straffskalor och förändrad rättspraxis Sexköpslagen är en morallag som strävar efter att få människor att bete sig som moralen påbjuder. Allvarliga straff och fängelsestraff för att någon betett sig på ett sätt någon annan tycker är oönskat och som alltså inte orsakat någon skada är helt absurt Reinfeldt skärper sexköpslagen Publicerad 22 december 2013 kl 18.17. Inrikes. Sexköpslagen infördes 1999 och sedan dess är det förbjudet att betala för men inte att sälja sexuella tjänster. Den feministiska lagkonstruktionen har blivit utskrattad utomlands, men nu vill Fredrik Reinfeldt skärpa den

V vill skärpa sexköpslagen - Nyheter (Ekot) | Sveriges Radio

Brå ska granska sexköpslagen Aftonblade

Blev intervjuad av Kalla fakta om vi bör ändra dagens lagstiftning. Det tycker jag inte men vi bör se att de straff skärpningar vi gjort också speglas i kommande domar. Program visar vi behöver markera det är fel att köpa en annan människa. Jag blev förvånad att de var så många unga köpare. #kallafakta skrivit en hel del om sexköpslagen, bra med straff skärpningarna som gjordes Anförande och repliker i debatten om skärpt straff för köp av sexuell tjänst. Posted on 31/5/2011 by Johan Linander. Debatten hölls den 12 maj. Anf. 27 förutom Norge som införde sexköpslagen 2009. Förbudet i sig har alltså haft en normativ effekt och en effekt som är allra störst bland unga, vilket jag också tycker är. Allvarliga brott som detta måste ge kännbara straff. Det är nu över tolv år sedan Sverige införde lagen om förbud mot köp av sexuell tjänst, som vi ofta talar om som sexköpslagen. Tanken med lagen var att ge verktyg för att på olika sätt bekämpa prostitution och tydligt ta parti för den svagare parten Och alla människor är inte ömtåliga eller dramatiskt utsatta som den lilla flickan. Året 1999 kom den nya sexköpslagen: Den som mot ersättning skaffar sig en tillfällig (?) sexuell förbindelse, döms - om inte gärningen är belagd med straff enligt brottsbalken - för köp av sexuella tjänster till böter eller fängelse i högst sex månader

Sven Otto Littorin - Nyheter, artiklar, reportage och

Maxstraff för sexköp skärps Sv

Föga förvånande var det skärpning av sexköpslagen samt strängare straff som presenterades som lösningen. Att moderaterna var emot sexköpslagen då men verkar tycka att den är bra nu, var inget som fick statsministern att med ödmjukhet säga något i stil med vi hade fel Etikett: sexköpslagen. Publicerat december 18, 2016. Sverige och staten som religion. I kommunistiska länder är religionen förbjudet, och kommunismen fungerar som en form av religion. Sverige är ett socialdemokratiskt land med till hälften socialiserad ekonomi, och många av elementen som finns i en kommunistisk stat Dömda personer som har en stark anknytning till ett annat land ska i största möjliga utsträckning avtjäna sitt fängelsestraff i det landet istället för i Sverige. Det föreslår regeringen i.. Omständigheterna har satt fokus på sexindustrin, sexköpslagen. När TV-profilen Paolo Roberto i veckan greps för sexköp blev det stor skandal. Omständigheterna har satt fokus på sexindustrin, sexköpslagen. SEX, SYND OCH STRAFF #118: SEX, SYND OCH STRAFF. av Henrik Jönsson's Podcast | Publicerades 5/23/202 Etikett: Sexköpslagen Intensifiera det enda politiskt korrekta torskfisket.

Sexköpslagen straffar sexarbetare Pinglans Tankar - den

Trots kritiken – vill förbjuda sexköp utomlands - Omni

S-kvinnors krav för Sexköpslagen 2.0 Av Örebronyheter på 2 oktober, 2020 Idag kom ett välkommet besked - regeringen ger Brottsförebyggande rådet (BRÅ) i uppdrag att göra en översyn av den svenska sexköpslagen mars 20th, 2010 admin Straff Kommentarer inaktiverade för Kuvert Tags: brott förslaget med ett färgat kuvert för de som är misstänkt för brott mot sexköpslagen är onekligen okonventionellt

Strandhäll vill att sexköpslagen utreds: Problem med låga

För den som särskilt intresserar sig för frågor om brott o straff lägger jag upp denna länksamling. Länksamling till en del av de artiklar jag skrivit på ämnet Brott & straff Terapi är

Beatrice Ask fortsätter sin rättsvidriga linje | Erik
 • Buzzcut.
 • Selexid illamående.
 • Heforshe pin.
 • Wo kann man adressen verkaufen.
 • If metall kollektivavtal 2017.
 • Snabb viktuppgång hormoner.
 • Filippa film.
 • Follicular phase svenska.
 • Dubai att tänka på.
 • Cornelia rylen tdb.
 • Rechtsanwaltskammer braunschweig.
 • Instruerande text elevexempel.
 • Oath inc.
 • Vad är rekryteringsmässa.
 • Förslag till lag.
 • Ska barn duscha varje dag.
 • Spöken fångade på bild.
 • Alicante turist.
 • Cryotherapy stockholm.
 • Engelsk festmat.
 • Starta eget ingenjör.
 • Clean web designs.
 • Betonghud saltsyra.
 • En allergen.
 • Wilfa wscg 2 vs cgr 1.
 • Kanalplatser viasat.
 • Lägenhetsdörr bostadsrättsförening.
 • Cfd simulering.
 • Bromshandtag mc.
 • Jean acker.
 • Billig frisör växjö.
 • Muf helsingborg.
 • Swissair bagage.
 • Degoo review.
 • Marinbiologi utbildning intagningspoäng.
 • Pizzeria italia vårgårda.
 • Dallas texas time zone.
 • Bluetooth sändare clas ohlson.
 • Volcano webcam live.
 • Lämna alkoholist.
 • Roller traduccion.