Home

Ventolin fass vårdpersonal

FASS.se - läkemedelsinformation för vårdpersonal, patienter och veterinärer. Ta inte Ventoline Diskus: om du är allergisk mot salbutamol eller det övriga innehållsämnet i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).. Varningar och försiktighe FASS.se - läkemedelsinformation för vårdpersonal, patienter och veterinärer. Läs upp. Cookies Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som Vad Ventoline är och vad det används för 2. Vad du behöver veta innan du använder Ventoline 3 FASS.se - läkemedelsinformation för vårdpersonal, patienter och veterinärer. Cookies Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida - t ex språk, version och statistik - för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till FASS.se - läkemedelsinformation för vårdpersonal, patienter och veterinäre Ventolin är ett läkemedel som inhaleras och också är känt under det generiska namnet salbutamol. Om du upplever biverkningar, bör du tala med din läkare eller annan vårdpersonal, alternativt apotekspersonal. Om du upplevera någon av följande biverkningar, som förekommer hos färre än 0,01 procent av patienterna,.

Ventoline® Diskus® - FASS Allmänhe

FASS.se - läkemedelsinformation för vårdpersonal, patienter och veterinärer. Den rekommenderade startdosen för Brintellix är 10 mg vortioxetin en gång dagligen till vuxna under 65 år FASS.se - läkemedelsinformation för vårdpersonal, patienter och veterinärer. Bricanyl innehåller den aktiva substansen terbutalinsulfat, som vidgar luftrören och gör det lättare att andas genom att lösa krampen i luftrörens muskulatur FASS.se - läkemedelsinformation för vårdpersonal, patienter och veterinärer. Administreringsväg: För inhalation. Dosering. Astma Symbicort är inte avsett som initial astmabehandling. Dosering en av de i Symbicort ingående komponenterna är individuell och ska anpassas efter sjukdomens svårighetsgrad. Detta ska beaktas både vid insättande av kombinationspreparat och när.

Filmerna här på medicininstruktioner.se vänder sig till dig som fått ett läkemedel förskrivet på recept FASS.se - läkemedelsinformation för vårdpersonal, patienter och veterinärer. Ska inte användas samtidigt som eller inom 14 dagar efter utsättning av monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) (se avsnitt Interaktion er).. Andningsdepressio FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal. Texten är baserad på produktresumé: 2015-07-23. Texten nedan hämtas från Fass-texten för Strattera, Lilly, förutom avsnitten Innehåll och Förpackningsinformation som avser Strattera, Orifarm

FASS Vårdpersonal - Startsid

 1. Appen Fass Vårdpersonal finns som alternativ för dig som i din yrkesroll behöver ha tillgång till Fass-texter även utan internet. Appen riktar sig inte till allmänheten utan användaren ska vara verksam inom området hälsa och sjukvård. * Du kan söka efter läkemedel genom antingen läkemedelsnamn, substansnamn eller ATC-kod
 2. FASS.SE produktinformation. Flutide ® på fass.se. För vårdpersonal: Skicka filmlänk till patienten. Informationen här vänder sig till patienter som fått detta läkemedel eller hjälpmedel förskrivet på recept. Läs bipacksedeln inför behandlingen och följ läkarens ordination
 3. Enbrel ® på fass.se. Informationen här vänder sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal. För läkemedel finns ytterligare information inklusive erforderliga varningsföreskrifter, begränsningar i användning och datum för översyn av produktresumé på fass.se. Samarbetspartners: Om oss
 4. FASS.se - läkemedelsinformation för vårdpersonal, patienter och veterinärer. Sällsynta allvarliga allergiska reaktioner, inklusive angioödem med anafylaxi (sällan med dödlig utgång), hudreaktioner såsom akut generaliserad exantematös pustulos (AGEP), Stevens-Johnsons syndrom (SJS), toxisk epidermal nekrolys (TEN) (sällan med dödlig utgång) och läkemedelsreaktion med eosinofili.
 5. FASS.se - läkemedelsinformation för vårdpersonal, patienter och veterinärer. ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Metylfenidat är indicerat som en del i det totala behandlingsprogrammet för ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) hos barn från 6 år, när endast stödjande åtgärder visat sig vara otillräckliga. Behandlingen ska ske under överinseende av.

Besvär med astma och allergi är vanligt bland unga och vuxna i Sverige. Lär dig mer om symptom, behandling och hur du kan leva med astma och allergi i vardagen på astmaochallergilinjen.se Ventoline . används vid behandling av astma.. Ventoline utvidgar dina luftvägar tillfälligt. Läkemedlet består av ett pulver som inhaleras via en inhalator. Den aktiva ingrediensen mikrofin salbutamol gör att kramperna minskas i luftvägarna FASS.se - läkemedelsinformation för vårdpersonal, patienter och veterinärer. Täckande förband som man lägger över ett sår för att hindra att såret kommer kontakt med omgivande luft

This is Fass produktsidan Vårdpersonal by Fass on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them Bipacksedel Produktresumé FASS Campral Merck Enterotablett 333 mg (vit, bikonvex tablett, präglad 333 på ena sidan) Aktiv substans: Akamprosat ATC-kod: N07BB03 Utbytbarhet: Utbytbara läkemedel Medel vid alkoholism Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen Delbarhetsinformation Denna text är avsedd för vårdpersonal Spektramox® - FASS Vårdpersonal http://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20000616000313[2018-04-19 11:07:11] 45 mg/6,4 mg per kg per dag hos barn under 2 år

Elvanse - FASS Vårdpersonal

Medicinsk användning. Aldosteronantagonister används vid hypertoni och som kombinationsterapi vid hjärtsvikt.. Biverkningar. De vanligaste biverkningar är hyperkalemi (9 %) samt sjukdomar i reproduktionsorgan och bröstkörtel. Andra vanliga biverkningar inkluderar huvudvärk, matsmältningsbesvär, diarré, trötthet och sömnighet FASS FASS.se är Läkemedelsportalen där du har tillgång till aktuell läkemedelsinformation eftersom läkemedelsbeskrivningarna uppdateras praktiskt dagligen. Förutom aktuell läkemedelsinformation hittar du här också en läkarbok och information från flera av Sveriges patientorganisationer. Fass.se är indelad i tre avdelningar, Fass för allmänheten, Fass för förskrivare och Fass.

BAKGRUND Astma är en folksjukdom; 8-10 % av den vuxna svenska befolkningen lider av sjukdomen, som är multifaktoriell. De sista årtiondena har förekomsten av astma ökat markant. Svårighetsgraden varierar från lätta, sporadiska symtom till svåra, livshotande tillstånd. För mer information om astma, se: Astma - akut, vuxnaAstma - yrkesorsakad Astma, barn - utredning och. Fass distribueras via webbplatsen www.fass.se, den mobilanpassade versionen mobil.fass.se samt apparna Fass Vårdpersonal och Fass Veterinär. Get it for FREE in the App Stor Här hittar du alla våra blanketter som kan underlätta vardagen för dig som jobbar inom vård och företag Kåvepenin ® och Kåvepenin ® Frukt (Fenoximetylpenicillinkalium) ATC-kod: J01CE02 RX Vissa förpackningar ingår i läkemedelsförmånen. Indikation: Faryngotonsillit, akut sinuit, akut otitis media, samhällsförvärvad pneumoni, okomplicerade hud- och mjukdelsinfektioner, kutan borreliainfektion, tandabscess. För fullständig information om produkten samt priser och förmånsstatus, se. Download Fass Vårdpersonal apk 2.1.6 for Android. Fass for health professionals works without internet connection

Biverkning av Ventoline Kontaindikationer

FASS för vårdpersonal Riktlinjer för handläggande av antikoagulantia och trombocytaggregationshämmare hos patienter som genomgår endoskopi, SGF Nationella Riktlinjer, 2014. Title: Utsättning av antikoagulantia inför ingrepp Author: Catrina Sjögren Created Date Fass-supporten har följande ordinarie öppettider: Mån-Fre 09.00-16.00 (lunchstängt 12-13) Dag före röd dag 09.00-12.00 Midsommar till 1 augusti 09.00-12.00.

Mepiform ® är utformat för att behandla och förebygga hypertrofiska ärr och keloider. Safetac -lagret minimerar smärta och vävnadsskada vid förbandsbyte.Förbandet är tillverkat i silikon, som har en bevisat positiv effekt på hypertrofa ärr och keloider. Om förbandet används för prevention bör patienten bära det under 2-6 månader, beroende på ärrets tillstånd Trimetoprim Meda (Trimetoprim) ATC-kod: J01EA01 RX F Indikation: Nedre okomplicerad urinvägsinfektion. Långtidsprofylax mot recidiverande urinvägsinfektioner. Förpackningar: Oral suspension 10 mg/ml flaska 100 ml. För fullständig information om produkten samt priser och förmånsstatus se FASS.se. Datum för översyn av produktresumén: 2014-02-1

Brintellix - FASS Vårdpersonal

Välkommen att kontakta oss på Apoteket. Här har vi samlat adresser, telefonnummer och e-post till samtliga våra enheter D-mine® Pen är avsedd att användas av vuxna patienter som själva tar injektioner, av vårdpersonal eller av andra, t.ex. vuxna släktingar och vårdare. Se bipacksedeln till läkemedlet. Behandling av motoriska svängningar (on/off-fenomen) hos patienter med Parkinson sjukdom där orala anitparkinsonmedel inte ger fullgod kontroll Produktresumén senast granskad 2018-05-18. För mer information och pris: www.fass.se Novopulmon® Novolizer® (budesonid), Inhalationspulver 200μg & 400μg, 200 doser. Rx. F. R03BA02. Indikation: Underhållsbehandling av astma. Produktresumé senast uppdaterad 2018-02-02. För fullständig information se www.FASS.s

Fass.se för vårdpersonal; Sammanställning av läkemedelsprovtagningar - Bearbetning av regional försäljningsstatistik av läkemedel samt datamaterial från Stockholms läns landstings mätprogram för läkemedelssubstanser i vattenmiljön, 2005-2012. Trossa AB På uppdrag av Stockholms läns landsting. 2014. Stockholm Vatten Medinet Schema är ett webbaserat schemaläggningsverktyg för vårdpersonal som är anpassat för både ordinarie- och jourverksamhet. Schemat skräddarsys efter just Er kliniks önskemål och förutsättningar, eftersom alla kliniker har olika behov

Fass miljöinformation för Movicol (kaliumklorid, makrogol, natriumklorid, natriumvätekarbonat) (hämtad 2019-02-07). Fara Persistens: Mixtures containing PEG 3350 were 10% of the theoretical maximum after 4 days, 60% after 7 days and 96% at the end of the test (Day 28) Fass.se för vårdpersonal; Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm. Reviderat datum. 2019-01-24. Om tjänsten. Aktuellt. Förord. Källor för databasen. Klassificering. Referensgrupp. Kontakta oss. Uppdateringar [Helena Ramström 2019-01-23] Finns Fass-info från Sanofi. Ingen assessment report. Ändrat riskbedömt.

Heracillin tillhör antibiotikagruppen penicilliner och är förstahandsvalet vid behandling av främst hud- och mjukdelsinfektioner Internetmedicin är en kunskapsdatabas för läkare med koncentrerade översikter för diagnostik och behandling av sjukdomstillstånd. Välkommen Dessa är länkade till startsidan på läkemedelsregistret FASS för Allmänheten, där du kan söka om mer information om läkemedlen. Senast uppdaterad: 2019.12.16 Välj lan

Det finns flera sätt att läsa sin journal på. Ett sätt är att läsa journalen via nätet genom att logga in på 1177.se. Det varierar mellan regionerna hur mycket information du kan se i journalen när du loggar in.. Du kan också kontakta det ställe där du har behandlats om du vill läsa din journal Fass.se för vårdpersonal; Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm. Reviderat datum. 2019-04-04. Om tjänsten. Aktuellt. Förord. Källor för databasen. Klassificering. Referensgrupp. Kontakta oss. Uppdateringar [Helena Ramström 2019-04-02] Finns Fass-info för Spasmofen från Meda Atropin är racematet - en blandning av två spegelformer - av hyoscyamin, en alkaloid som kan framställas ur exempelvis potatisväxterna belladonna och bolmört.Naturligt förekommer atropin oftast tillsammans med skopolamin i varierande proportioner. Atropin är en kompetitiv antagonist till kolinerga muskarinreceptorer.. Etymologi. Namnet härkommer från Atropos, den oundvikliga, en.

Bricanyl® - FASS Allmänhe

Symbicort® forte Turbuhaler® - FASS Vårdpersonal

Om du har frågor kring din eller anhörigs behandling, kontakta vårdpersonal; Fullständig information om läkemedlet finns på fass.se via länken här intill. Länkar Novopulmon® Novolizer® på Fass.se Astmaochallergilinjen.se Skicka länk till din patient. Friend Email. Enter. Hydroxizin (i form av hydroxizinhydroklorid) är ett klådstillande och milt lugnande/ångestdämpande läkemedel av typen difenylmetylpiperazinderivat. Varunamn i Sverige och de flesta andra länder är Atarax.Även Vistaril är ett varunamn för hydroxizin producerat av det belgiska läkemedelsföretaget Roerig.. Hydroxizin syntetiserades för första gången 1956 av Union Chimique Belge och. Preparatinformation - Ventoline®, Tablett 4 mg | Läkemedelsboken. Läkemedelsboken. Det finns tyvärr ingen förskrivarinformation i Fass om detta läkemedel. Visa preparat på Fass.se. Liknande preparat inom: Salbutamol

Fakta för förskrivare - FASS Vårdpersonal

Medicininstruktioner - Instruktionsfilmer för läkemede

Dr Ingela Nilsson Remahl är överläkare vid neurologiska kliniken på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Vid sidan av sitt patientarbete leder hon en forskargrupp vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, på Karolinska Institutet och forskar om neurovaskulär huvudvärk och bl.a. om Hortons huvudvärk Medel mot parkinsonism, dopa, inklusive kombinationer med dekarboxylashämmare, Rx, F. Levodopa (L-dopa) 20 mg/ml, Karbidopa 5 mg/ml. Varunummer 095314. För fullständig information och prisuppgift, www.fass.se. Produktresumé uppdaterad 2017-12-01. Här hittar du Bipacksedel och Produktresumé Ventolin Hfa Coupon. Simply bring the coupon below to the pharmacy, and save on Ventolin hfa at CVS, Walgreens, Walmart, Safeway, Albertsons, Rite Aid, Target, Kroger, and many other drug stores! These coupons are free and can be used to save up to 80% on all medications Airomir skall ges med försiktighet till patienter med svårare hjärt-kärlsjukdom, okontrollerad hypertyreos eller obehandlad hypokalemi. SPC Juni 2020. För fullständig förskrivarinformation och pris, se www.fass.se. Airomir tillhandahålls av Teva Sweden AB, Box 1070, 251 10 Helsingborg. Tel: 042-12 11 00. www.teva.se

Ketogan Novum® - FASS Vårdpersonal

Dipeptiven® Tillsatslösningen med glutamin . Produktegenskaper. Dipeptiven® är den enda tillsatslösningen för extra tillskott av glutamin i form av dipeptiden alanyl-glutamin Vårdpersonal/Novo Kunskap . Din plats för information, utbildning och inspiration inom diabetes, obesitas och hemofili. Välkommen! Vision Nollkomplikation . Ett gemensamt mål för diagnostik, behandling och uppföljning - för att nå vår vision om färre komplikationer Premalex tillhör läkemedelsgruppen SSRI. Förpackningar: Premalex finns som 10 och 20 mg filmdragerade tabletter i förpackningar om 28 eller 98 tabletter. Övrig information: Premalex är receptbelagt och ingår i läkemedelsförmånen. För ytterligare information och priser, se www.fass.se. Produktresumén är uppdaterad: 2019-08-21. H Receptfria Cernitol Novum Cernitol Novum har genomgått över 40 kliniska studier, vilket gör Cernitol Novum till det bäst dokumenterade växtbaserade läkemedlet vid prostataproblem. Sedan 1964 har Cernitol Novum en total användning som överstiger 1,8 miljarder dygnsdoser. En tablett tre gånger om dagen Tabletterna är dragerade, dvs. täckta med en glatt yta

Addaven® Tillsatslösning med spårelement för vuxna . Produktegenskaper. Klinisk undernäring är alltid kombinerad med risk för brist på mikronutrienter såsom vitaminer och spårelement FASS.se - läkemedelsinformation för vårdpersonal, patienter och veterinärer. Gravt nedsatt lever- eller njurfunktion. AV-block av grad I. Kan förvärra en perifer arteriell cirkulationsrubbning. Vid dekompenserad levercirros.. I avvaktan på ytterligare klinisk erfarenhet bör Inderal ej ges till barn under 7 år vid profylaktisk behandling av migrän

Vi skulle vilja visa dig en beskrivning här men webbplatsen du tittar på tillåter inte detta Apotekarsocietete tycker - vi arbetar med opinion och remisser.för att skapa en för individ och samhälle bra utveckling och användning av läkemedel Vätskeersättning med kalcium och magnesium. Resorb ® Sport är en kolhydrat-elektrolytlösning som förbättrar vattenupptaget vid fysisk träning och bidrar till att bibehålla uthållighetsprestationen under långvarig uthållighetsträning. Resorb ® Sport innehåller kalcium och magnesium. Kalcium bidrar till normal muskelfunktion och magnesium bidrar till att minska trötthet och.

Jag heter Fatima Lima Vieira, 31 år och bor i Stockholm. Jag jobbar med mina sociala medier och med vårt företag. Lever med min man Delcio och våra tre barn Isayah 9 år, Eliyah 6 år och Elsa-Sorayah 1 år Fyll i din e-postadress för att ladda ner Så får du fler kunder till ditt företag med hjälp av webben med tips om hur du:...väljer rätt domännamn (www-adress I Sverige är alla antibiotika receptbelagda, Vill du veta mer om någon av våra produkter gå in på patient-FASS.se.Om du arbetar inom vården kan du hitta mer information om våra receptbelagda läkemedel här I Sverige erbjuder Mylan en bred och mångsidig portfölj med fler än 350 olika varumärken för olika typer av kunder, t ex detaljhandel och apotek, grossister, institutioner och vårdpersonal. Vår strävan är att genom en stark plattform av produkter, kunskap och resurser kunna bidra till en bättre hälsa och därmed en bättre värld Vitalipid® Adult och Vitalipid® Infant. Vitalipid® Adult (för vuxna) och Vitalipid® Infant (för barn) Tillsatslösning med fettlösliga vitamine

Descutan från Fresenius Kabi - Descutan 4% för preoperativ helkroppstvätt. Rekommendationen är att vid tre tillfällen före operation tvätta hela kroppen och håret med Descutan 35.5k Followers, 79 Following, 2,563 Posts - See Instagram photos and videos from @wayoutwestfestiva Det finns ett antal behandlingsalternativ vid MS, och de flesta fungerar genom att bromsa sjukdomens progression. För att du ska få rätt behandling är det viktigt att du pratar med din läkare Novartis vill förbättra den globala hälsan och bidra till ett friskare samhälle och en välmående miljö

För fullständig information se www.fass.se. Datum för översyn av SPC November 2019. CINQAERO tillhandahålls av Teva Sweden AB, Box 1070, 251 10 Helsingborg. Senast uppdaterad 23 september 2020 Teva Sweden AB Box 1070 251 10 Helsingborg Tel 042-12 11 00 info@teva.se teva.se. För att ge dig den bästa upplevelsen. Vi hjälper dig att få en bättre koll på ditt pensionssparande, din pensionsförsäkring och din liv- och sjukförsäkring. Försäkringsgivare är SEB Pension och Försäkring AB Pennan & Svärdet. 182K likes. Pennan & Svärdet är en upplevelseklubb som drivs av stiftelsen Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek (SMB).Välkommen

Zika Open. These papers are posted in the context of the Public Health Emergency of International Concern declared by the Director-General of the World Health Organization 1 February 2016 VOM FASS Puerto Rico, Plaza las Americas, 2ndo Nivel Arizona real estate bulletin: Volume 2014 Issue 1 - Arizona Don Juan Beach Resort celebra fiesta. Celebra® - FASS Vårdpersonal. Untitled #100. 02 and 03 / 2018 new opening hours en local n°2 - Picture of Absinthe La Clandestine VSO Barrique 51% - 20cl. Recent Posts. Long. Fass Vårdpersonal - Appar på Google Play FASS, Kurslitteratur, Patient-FASS 2008-2009, Blå Köp Toilax Rektalsuspension 10 mg/5 ml 25 x 5 milliliter på. Felodipin Mylan - FASS Vårdpersonal. Felodipin Stada prolonged-release tablet PL. Felodipin Teva prolonged-release tablet PL. Läkemedelsboken. Köp Felodipin Actavis Depottablett 10 mg Felodipin 98 Felodipin 5 Mg Biverkningar. Felodipin 5 Mg Biverkninga

Strattera - FASS Vårdpersonal

Ventoline Oral Lösning Doserin

Ett normalt sjukhuslaboratorium har över 300 rutinundersökningar tillgängliga, unversitetssjukhusen fler. Laboratorier samarbetar så att praktiskt taget varje tänkbar undersökning kan utföras We have a large collection of textures and photo ranging from grunge, dirt, paint, rock, plastic, wood and liquid to metallic & rusty surfaces and background

Buventol Easyhaler®, Orion Pharm

Fass Vårdpersonal on the App Store. Bästa Svenska Nätcasinon 2020 - Casinosafe. Bästa Svenska Nätcasinon 2020 - Casinosafe. Har Vetenskapsrådet en jämställd bedömningsprocess TIDNINGEN TILLVÄXT. Fass Vårdpersonal - Apps on Google Play. Byggaren 1 2020 Basfakta Definition. Immunologisk trombocytopeni (ITP): En organspecifik autoimmun sjukdom där trombocyter och megakaryocyter attackeras 1; En tidigare benämning var idiopatisk trombocytopen purpur Infektiös mononukleos beror på en infektion av viruset Epstein-Barr (EBV). De flesta som har mononukleos bildar heterofila antikroppar, IgM, som kan agglutinera erytrocyter från djur: Hos små barn (< 4 år) kan det vara färre än 50 % som utvecklar sådana antikroppa SPC Aug 2020. För fullständig förskrivarinformation och pris, se www.fass.se. Aerobec tillhandahålls av Teva Sweden AB, Box 1070, 251 10 Helsingborg. Tel: 042-12 11 00. www.teva.se. AeroBec ® Autohaler ® (beklometasondipropionat) 50 mikrogram/dos resp 100 mikrogram/dos inhalationsspray, lösning. Rx, F. ATC-kod: R03BA01

 • Tanzschule hattingen.
 • Hulk hogan.
 • Kallelse till bouppteckning gratis mall.
 • C date.
 • Kycklingsås.
 • Cykeldator med karta.
 • Matt leblanc 2018.
 • Enkelt kopplingsschema.
 • Navy seal bases in us.
 • Feuerwehr emsdetten.
 • Polizeizulage zoll 2017.
 • Jaydess mensvärk.
 • Norsk for fremmedspråklige elever digitale ressurser.
 • Rekommenderad ålder våningssäng.
 • Funny german names.
 • Arcelormittal hamburg.
 • Ipren kur 10 dagar.
 • First hotel brage.
 • Karikatyr engelska.
 • Mötesplatsen nora.
 • Konsekvent inkonsekvent.
 • Slob.
 • Ifö toalett modeller.
 • Pälsjacka herr.
 • Dyrka upp bildörr.
 • Julianska kalendern ryssland.
 • Menja sawut übersetzung.
 • Hur är brooklyn bridge byggd.
 • Antipasti förrätt.
 • Vad är rekryteringsmässa.
 • Gult fett.
 • Ramón castro ruz.
 • Bianca ingrosso inredning lägenhet.
 • Ethos betyder.
 • Teoman kumbaracıbaşı eski eşi.
 • Kamera med vinklingsbar skärm.
 • När ska man gå till arbetsförmedlingen.
 • Flest sm guld fotboll.
 • Lingo online.
 • Klassificering djur.
 • Lurtz wiki.