Home

Antagningspoäng liu 2022

Antagningspoäng liu 2017. Antagningspoäng till Sveriges högskolor och universitet sorterade efter betyg och högskoleprovet . Antagningspoäng för Linköping 2017 . Hitta antagningspoäng för alla utbildningar vid Linköpings universitet år 2017. Jämför antagningspoängen mellan de olika terminerna och urvalsgrupperna Om sökfunktionen Antagningspoäng och rapporter. Slutantagningar. Slutlig antagning 2020. Slutlig antagning 2019. Slutlig antagning 2018. Slutlig antagning 2017. Slutlig antagning 2016. Slutlig antagning 2017. Antagningsgränser gällande slutlig antagning i Stockholms län inför läsåret 2017/2018 Här har du en förteckning över hemsidor som visar de senaste antagningspoängen för gymnasieskolor

Antagningspoäng för alla högskoleutbildningar i Sverige. Antagningspoäng.se gör det enklare att hitta antagningspoäng och statistik för högskoleutbildningar i Sverige. Du hittar enkelt antagningspoäng för utbildningen du är intresserad av genom att använda sökverktyget 2017-06-26 - Antagningsår 2017 Antagningspoäng 1)Alla behöriga sökande är antagna 2)Enbart test 3)Ingen antagen på poäng 4)Till Introduktionsprogram görs ej preliminärantagning 5)Placering sker manuellt, ingen antagningspoäng 5. Aniaragymnasiet ,Handels- och administrationsprogrammet HA - Handel oc Genom att titta på tidigare års antagningspoäng kan du se vilka chanser du har. Antagningsstatistik. Hösten 2017 startade Samhällsplanerarprogrammet vid LiU för första gången. LiU har avtal med 400 universitet i 50 olika länder och varje år åker runt 600 studenter från LiU ut i världen LiU har avtal med 400 universitet i 50 olika länder och varje år åker runt 600 studenter från LiU ut i världen. En hel termin, kortare kurser, praktik, fältstudier eller sommarkurs är bara några av möjligheterna du har framför dig

Antagningspoäng liu 2017 - genom att titta på tidigare års

Antagningspoäng (prel) Medelvärde (prel) Antagningspoäng (slut) Medelvärde (slut) Antagningspoäng (reserv) Medelvärde (reserv) Alingsås Yrkesgymnasium,Fordons- och transportprogrammet FT 1) 164.44 152.50 187.50 Alingsås Yrkesgymnasium,Hantverksprogrammet HV - Frisör 1) 194.16 115.00 206.2 Såhär gör du för att hitta uppgifter om lägsta antagningspoäng i olika kvotgrupper som gällt vid antagning till program och kurser vid Lunds universitet de senaste höst- och vårterminerna

Slutlig antagning 2017 - Gymnasieantagninge

 1. Antagningspoängen från det andra urvalet till Chalmers program på grundnivå hittar du här (med reservation för eventuella fel). Vill du veta hur resultaten såg ut för andra lärosätens utbildningar kan du besöka UHR (Universitets- och högskolerådet) Viktigt om högskoleprovet hösten 2019 Statistiken
 2. Statistik över hur det har sett ut vid antagningen tidigare år kan ge en vägledning om hur stor chans du har att komma in på en utbildning. Antagningen sker i tre steg, första och andra urvalet och därefter reservantagning vid universitetet för de utbildningar som har platser kvar. Statistiken visar därför olika beroende på vid vilket steg du tittar
 3. Antagningspoäng (prel) Medelvärde (prel) Antagningspoäng (slut) Medelvärde (slut) Antagningspoäng (reserv) Medelvärde (reserv) Alingsås Yrkesgymnasium,Fordons- och transportprogrammet FT 1) 178.33 168.00 186.25 Alingsås Yrkesgymnasium,Hantverksprogrammet HV - Frisör 1) 213.57 220.00 236.0

Antagning.se är webbplatsen där du kan anmäla dig till kurser och program vid Sveriges universitet och högskolor. Här kan du också läsa allt du behöver veta om anmälan och antagning till högskolestudier Antagningspoäng (prel) = Preliminär antagningspoäng vilket motsvarar den sist antagna elevens betyg. 1 = Alla behöriga sökande är antagna. 2 = Enbart test. Utbildningen har inte antagning på betyg utan enbart på test. 3= Ingen antagen på poäng

Antagningspoäng och rapporter. Slutantagningar. Slutlig antagning 2020. Slutlig antagning 2019. Slutlig antagning 2018. Slutlig antagning 2017. Slutlig antagning 2016. Slutlig antagning 2015. Slutlig antagning 2014. Slutlig antagning 2013. Slutlig antagning 2012. Slutlig antagning 2011. Slutlig antagning 2010 Välkommen till Tibble Gymnasium Campus Täby. Genom våra medarbetare når vi de bästa resultaten för våra elever. Professionella lärare är avgörande under elevernas studietid - för elevernas möjligheter att lyckas i framtiden Här hittar du länkar till tidigare års lägsta antagningspoäng för de olika programmen. Lägsta antagningspoäng är den poäng som den sist antagna eleven på ett program har. Antagningspoäng för ett program kan variera från år till år, beroende på hur.. Antagningsstatistik ger en ungefärlig bild av hur stor chans du har att komma in på den utbildning du vill gå. Statistiken visar den lägsta antagningspoängen i varje urvalsgrupp tidigare år. Tänk på att antagningsstatistiken endast visar vad som krävdes tidigare terminer och inte behöver se likadant ut varje läsår Resultat och presentationer för 2017. Resultaten från Studentundersökningarna fungerar som underlag för beslut. Det kan handla om lokalplanering, utbildningsfrågor eller hur LiU ska jobba så att alla studenter bemöts på lika villkor

Linköping Universit

2017 (Swedish) Report (Other academic) Abstract [sv] Linköpings universitet (LiU) har hög kvalitet i utbildningarna och i den senaste utvärderingen som Universitetskanslersämbetet genomförde var Linköpings universitet näst bäst av flerfakultetsuniversiteten.Att nå och behålla hög kvalitet i utbildningarna är den viktigaste förutsättningen för att rekrytera de studenter som är. Ladda ner budgetunderlaget 2017-2019 (pdf-fil) Ladda ner budgetunderlaget 2016-2018 en omvärldsanalys för att utröna vilka trender och risker som finns samt de förutsättningar och utmaningar som LiU står inför. Verksamhetsplanen ska tydliggöra de övergripande prioriteringarna och satsningarna

Hitta antagningsstatistik till program & kurser Jämför och se trender i antagningsstatistiken för högskolekurser och program! Antagningsstatistiken är användbar för dig som vill ha en översikt av hur antagningsstatistik och antagningspoäng har förändrats över tid Här hittar du statistik kring antagningen till gymnasieskolorna i fyrkanten. I statistiken kan man se antal antagna till programmen, genomsnittliga meritvärden m.m. Den preliminära antagningen sätter vi ut v14 och den slutliga v27. Antagningsstatistik 2020 Slutlig antagning 2020 Preliminär antagning 2020 Antagningsstatistik 2019 Slutlig antagning 2019 v 27 Preliminär antagning 20190415. Hitta idrottsgymnasium med en Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) och Riksrekryterande idrottsutbildning (RIG) och utöva din idrott på elitnivå

Här hittar du allt du behöver veta om att studera på universitet och högskola Studiehandbok våren och hösten 2017 Study Guide 2017 in English. Innehåll: Läsanvisningar, tips och förklaringar: Gemensamt: Tekniska högskolans organisation : Studerandeinformation : Informationsansvariga: Utbildningsledare, val@tfk.liu.se Senast ändrad: 2017-10-02 07:30. Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature. Search across a wide variety of disciplines and sources: articles, theses, books, abstracts and court opinions

Antagningspoäng - Gymnasium

Studieväg Skola Antal Antal Antal Antagningspoäng Lediga förstahands- antagna reserver lägst medel median platser sökande Samhällsvetenskapsprogrammet Fyrisskolan 21 64 4 140 213 211. 0 Samhällsvetenskapsprogrammet Linnégymnasiet 10 18 0 130 188 187. 2 Samhällsvetenskapsprogrammet Katedralskolan 158 130 71 250 292 290 LiU Studieinfo / LiU Study information. LiTHs Studiehandbok, 2017 och tidigare. Study Guide 2017 and before : Tekniska högskolan vid Linköpings universitet. Informationsansvariga: TFK, faq@tfk.liu.se Senast ändrad: 2020-03-03 17:39.

Browse our antagningspoäng lund gymnasium 2017 photo gallery, similar to antagning lund gymnasium 2017 & intagningspoäng gymnasium lund 2017 - 2020 Antagningspoäng utbildningar (2016) På denna sida hittar du hur många högskolepoäng som krävdes för att komma in på utbildningar med högt söktryck. Antagningspoäng apotekare Här nedan finns listat hur många poäng på högskoleprovet som krävdes för att komma in på apotekarutbildningen. Lärosäte HT2016 (HP) HT2015 (HP) Göteborgs universitet 1,20 1,25 Umeå universitet 1,35 1. Antagningspoängen från det andra urvalet till Chalmers program på grundnivå hittar du här (med reservation för eventuella fel). Vill du veta hur resultaten såg ut för andra lärosätens utbildningar kan du besöka UHR (Universitets- och högskolerådet) Viktigt om högskoleprovet om du söker till hösten Antagningspoäng inför läsåret 2020/2021, den 2020-07-09. Program, inriktning Humanistiska programmet. Inriktning kultur, lägsta 272,5 median 302,5 Samhällsvetenskapsprogramme Siffrorna visar att inför vårterminen 2017 var antagningspoängen till sjuksköterskeprogrammet de lägsta på sju år, så lång tid tillbaka som de finns jämförbar antagningsstatistik på UHR, Universitets och högskolerådet. Där det krävdes lägst poäng för att komma in var Mittuniversitetet i Östersund

Antagningspoäng till högskolor och universite

 1. PRELIMINÄR ANTAGNING 2017. Antagningspoäng. Falköping: Ållebergsgymnasiet. Barn- och fritidsprogrammet (BF) 16 Lediga platser 210,8 Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) 16 172,5 214,8 Ekonomiprogrammet (EK) 30 172,5 237,1 El- och energiprogrammet (EE) 16 Lediga platser 188,
 2. Slutlig antagning 2017-06-21 Bengtsfors, Strömkullegymnasiet Utbildning Platser Antagna Antagna 1:a Reserver Lediga pl Sökande 1:a beh. Sökande 1:a ej beh. Antagningspoäng Ekonomiprogrammet EK 18 7 0 0 11 0 1 190,00 Estetiska programmet ES - Bild och formgivning 10 3 3 0 7 3 3 155,00 Estetiska programmet ES - Musik 10 4 4 0 6 4 1 242,5
 3. Teknikprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av den allra senaste teknikutvecklingen, särskilt inom informations- och medieteknik
 4. När du bestämt dig för en utbildning klickar du på anmälningsknappen som finns vid varje kurs- och programpresentation på vår webb. Då kommer du till antagning.se, där anmälan till landets samtliga högskolor och universitet sker
 5. ‪Assistant professor, Shanghai Tech University‬ - ‪Cited by 797‬ - ‪Condensed matter physics
 6. hösten 2017 (ht 2017) var det 367 500 sökande, en nedgång med 2,3 procent från hösten 2016 (ht 2016) då det var 376 100 personer som sökte. Nedgången beror på att fortsatt färre unga sökt utbildning. Antalet sökande som är högst 24 år gamla är sex procent färre ht 2017 än ht 2016. Minskningarna
 7. Uppdaterad den 3 augusti 2017 Urval nr: 2 Antagningsomgång: HT2017 Utbildningstyp: Program Urvalsgrupp: Grupp (7 av 40) Lärosäte: LU Anmälningskod Utbildningens namn Behöriga Antagna Reserver Urvalsgrupp Lägsta antagningspoäng Antagna i urvgrp Reserver i urvgrp Sida 1 LU-19000 Kandidatprogram i journalistik 178 34 28 APGR 165,0 11 28 BF.

Tibbles Naturvetenskapsprogram passar dig som är intresserad av att lösa framtidens problem. Här kan du räkna med tre år fyllda av intressanta ämnen samt lärorika laborationer och exkursioner Karlstad Fria Läroverk För studier och träning. Karlstad Fria Läroverk är gymnasieskolan för studier och träning. Vi brinner för att göra dig till den bästa versionen av dig själv Linköpings Universitet. LiU - Interna sidor för MAI - Grundutbildning - TATA41 > Gamla tentor . Göm men

Samhällsplanerare, 180 hp - Linköpings universite

 1. Om du vill ta reda på den senaste antagningspoängen för en utbildning ska du använda UHR:s sökfunktion för antagningsstatistik. Varje höst och vår tar vi fram statistik över bland annat antal sökande, lägsta meritvärde och antal antagna till högskoleutbildningar
 2. Antagningsgräns & Median 2020. Ekonomi Ekonomi: 280/300 Ekonomi Juridik: 280/300 Internationell Ekonomi: 277,5/29
 3. ( Juristprogrammet, HT21 270 HP, 100 % ) ( Juristprogrammet, VT22 270 HP, 100 % ) Vill du bli jurist? Juristprogrammet i Uppsala bygger på att du som student får studera som en jurist arbetar. Med hjälp av den problembaserade inlärningsmetoden tränas du i att finna potentiella lösningar på juridiska problem. Det leder till att du är väl förberedd inför det kommande arbetslivet
 4. Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en förbättrad upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du att cookies används
 5. Ett modernt och internationellt universitet med placering i Kalmar och Växjö. Vi bidrar till samhällsutveckling genom forskning, utbildning och samverkan
 6. Om du inte har möjlighet att delta online var vänlig kontakta britt-marie.alfredsson@liu.se Kl 13:00 Plats: Temcas och via Zoom. För Zoom-länk kontakta britt-marie.alfredsson@liu.se För mer information kontakta Britt-Marie Alfredsson, e-post britt-marie.alfredsson@liu.se, telefon 013-282409

För att räkna ut antagningspoängen till våra olika program räknas dina bokstavsbetyg om till siffror. A = 20 poäng; B = 17,5 poäng; C = 15 poäng; D = 12,5 poäng; E = 10 poäng; Behörigheten är olika beroende på vilket program som man söker. Yrkesprogram. För att vara behörig till de tolv yrkesprogrammen krävs att man har. .out .cpp .h .cc . Idrottsspecialisering (NIU/LIU) Vi erbjuder flera olika möjligheter att kombinera studier med idrott. Sök till oss. Vi hoppas att du vill söka till något av våra program. Ung företagsamhet. UF innebär att starta, driva och avveckla ett företag under ett läsår. Våra certifieringar JavaScript krävs. JavaScript krävs. Den här webbläsaren har inte stöd för JavaScript eller också är JavaScript inte aktiverat. I hjälpen för webbläsaren ser du om webbläsaren har stöd för JavaScript eller hur du aktiverar JavaScript Här är utbildningarna som är svårast att komma in på. Läkarprogrammet i Solna var utbildningen med högst antagningspoäng i våras. - Det finns ett stort intresse för program med.

Video: Civilingenjör i maskinteknik, 300 hp - Linköpings universite

 • Grövelsjön karta skidspår.
 • Shuffla samir och viktor lyrics.
 • Små askar billigt.
 • Isolera träbjälklag uterum.
 • Ge orden dekorera.
 • Vad står asc för.
 • Handbollsligan kval.
 • Skriva i kort pension.
 • Blinka lilla stjärna ackord.
 • Bidrag religiösa organisationer.
 • How to spawn a motorcycle in gta 5 pc.
 • Freunde vol at chat.
 • Swedish songs 2017.
 • Vad är en grip.
 • Isosteel termos test.
 • Valdemarsvik hemsida.
 • Yves klein oeuvres.
 • Schöne fotos selber machen mit handy.
 • Spotify family problem.
 • Gul hund.
 • Hollister sverige.
 • 3210 nokia.
 • Gudar inka.
 • Burlesque göteborg möhippa.
 • C&a newborn.
 • Tyska kejsardömet.
 • Skylift kort giltighetstid.
 • How does a hydrostatic transmission work.
 • Mark wahlberg größe.
 • Gym tranemo.
 • Jakriborg fuskbygge.
 • Hm öppettider drottninggatan.
 • Säkra hem larm.
 • Cma tracking.
 • Bianca ingrosso inredning lägenhet.
 • Ansöka om dubbelt medborgarskap sverige.
 • Hohenleipisch fußball.
 • D link homeplug manual.
 • Atlantis 2 milo's return.
 • Tilde sign on keyboard.
 • Sentiment define.